Panelová diskuze "The role of the EU and the Czech Republic in the Western Balkans: Perspectives on the Enlargement process"

EUROPEUM je spolupořadatelem panelové diskuse, která se bude věnovat roli České republiky v potencionálním rozšiřování EU o země západního Balkánu.

V pátek 17. 10. proběhla panelová diskuze "The role of the EU and the Czech Republic in the Western Balkans: Perspectives on the Enlargement process", kterou uspořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s European Commission's Directorate-General for Enlargement v Evropském domě.

Konference se věnovala úspěšnosti a smysluplnosti IPA pomoci, která je podle panelistů správným řešením, jak jsme viděli i na praktických ukázkách z Kosova a Makedonie.

Další panel byl pak věnován českým možnostem a české roli v předvstupové pomoci zemím západního Balkánu.

Diskuse bude probíhat v anglickém jazyce. 

#EU #diskuse #Česká republika #Balkán #konference #rozšiřování

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org