O nás

Naše mise

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky.

 

Naše hodnoty

NEZÁVISLOST
EUROPEUM je nepolitický think-tank, který není spojen s žádnou českou ani evropskou politickou stranou či hnutím. Finanční zdroje jsou transparentní a veškeré aktivity jsou prováděny bez zásahu sponzorů. Největšími donátory jsou Evropská komise, Mezinárodní visegrádský fond, Technologická agentura ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Více informací naleznete ve výročních zprávách níže.
 
SPOLUPRÁCE
EUROPEUM realizuje své aktivity v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, zvláště pak s ostatními českými a evropskými think-tanky, nevládními organizacemi, dalšími aktéry občanské společnosti a médii. 
 
ODPOVĚDNOST
EUROPEUM přistupuje odpovědně k závazku poskytovat prostor pro diskuse a zajistit nová stanoviska týkající se EU. Činí tak vůči zainteresovaným subjektům, české společnosti jako celku a také Evropské unii jakožto komunitě občanů a hodnot.
 
DŮVĚRYHODNOST
EUROPEUM ručí za vysokou úroveň veškerých výstupů a celkovou důvěryhodnost své práce díky spolupráci s expertními pracovníky, (vzájemné) kontrole kvality, neustálé výměně know-how s ostatními think-tanky a partnery a prováděním výzkumu a analýz založených čistě na dostupných faktech a důkazech.

 

Oblasti výzkumu

Naše projekty

  Bruselská kancelář  Prague european summit   Café Evropa   European Summer School Prague   EuropaSecura​  Prague Climate Talks

 

Kontakty pro média

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2019
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2018
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2017
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2016
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2015
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2014
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2013
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2012
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2011

 

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Náš tým

Vladimír Bartovic
Ředitel
vbartovic@europeum.org
+420 732 649 797
Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele
ckvorning@europeum.org
+420 731 280 709
Martin Vokálek
Zástupce ředitele
mvokalek@europeum.org
+420 728 264 134
Žiga Faktor
Vedoucí bruselské kanceláře
zfaktor@europeum.org
+420 721 853 073
Jiří Lacina
Komunikační manažer
jlacina@europeum.org
+420 774 904 243
Kristýna Svobodová
Komunikační koordinátorka
ksvobodova@europeum.org
+420 721 575 637
Kateřina Davidová
Výzkumná pracovnice
kdavidova@europeum.org
+420 734 670 514
Vít Havelka
Výzkumný pracovník
vhavelka@europeum.org
+420 602 404 573
Jana Juzová
Výzkumná pracovnice
jjuzova@europeum.org
+420 605 443 480
Adriana Lenkavská
Projektová manažerka Prague European Summit
alenkavska@praguesummit.eu
+420 608 321 672
Danielle Piatkiewicz
Výzkumná pracovnice
dpiatkiewicz@europeum.org
+32 455 11 28 09
Tereza Masopustová
Manažerka kanceláře
tmasopustova@europeum.org
+420 725 744 715
Alexandra Visnerova
Projektová manažerka, Transatlantic Policy Forum
avisnerova@europeum.org
+420777163687
Miroslava Pisklová
Projektová manažerka
mpisklova@europeum.org
+420607592291
Piotr Maciej Kaczyński
Výzkumný spolupracovník
piotr.kaczynski@gmail.com
Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
kasakova@fsv.cuni.cz
Alexandr Lagazzi
Výzkumný spolupracovník
alagazzi@europeum.org
+420776845100
Martin Michelot
Výzkumný spolupracovník
mmichelot@europeum.org
+32493309911
Tereza Novotná
Výzkumná spolupracovnice
tnovotna@europeum.org
Nelly Tomčíková
Výzkumná spolupracovnice
ntomcikova@europeum.org
Eva Rybková
Výzkumná spolupracovnice
erybkova@europeum.org
+420778492769
Věra Řiháčková Pachta
Výzkumná spolupracovnice
vrihackova@europeum.org
Marko Stojić
Výzkumný spolupracovník
stojic.marko@gmail.com
Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice
zstuchlikova@europeum.org
+420 721 732 374
Ivo Šlosarčík
Výzkumný spolupracovník
slosarcik@fsv.cuni.cz
Milan Urbaník
Juniorní výzkumník
murbanik@europeum.org