O nás

Naše mise

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky.

 

Naše hodnoty

NEZÁVISLOST
EUROPEUM je nepolitický think tank, který není spojen s žádnou českou ani evropskou politickou stranou či hnutím. Finanční zdroje jsou transparentní a veškeré aktivity jsou prováděny bez zásahu sponzorů. Největšími donátory jsou Evropská komise, Mezinárodní visegrádský fond, Technologická agentura ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Více informací naleznete ve výročních zprávách níže.
 
SPOLUPRÁCE
EUROPEUM realizuje své aktivity v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, zvláště pak s ostatními českými a evropskými think tanky, nevládními organizacemi, dalšími aktéry občanské společnosti a médii. 
 
ODPOVĚDNOST
EUROPEUM přistupuje odpovědně k závazku poskytovat prostor pro diskuse a zajistit nová stanoviska týkající se EU. Činí tak vůči zainteresovaným subjektům, české společnosti jako celku a také Evropské unii jakožto komunitě občanů a hodnot.
 
DŮVĚRYHODNOST
EUROPEUM ručí za vysokou úroveň veškerých výstupů a celkovou důvěryhodnost své práce díky spolupráci s expertními pracovníky, (vzájemné) kontrole kvality, neustálé výměně know-how s ostatními think tanky a partnery a prováděním výzkumu a analýz založených čistě na dostupných faktech a důkazech.

 

Oblasti výzkumu

 

Aktuální série publikací

  • EU Monitor – zvyšování povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a o tom, jak ovlivňuje vliv České republiky ve strukturách EU
  • Eastern Monitor – aktuální informace o agendě Evropské politiky sousedství EU a o otázkách integrace a rozšíření
  • Národní konvent o EU – podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

 

Naše projekty

    Prague european summit   Café Evropa  EuropaSecura​    

 

Kontakty pro média

Institut EUROPEUM a jeho aktivity jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci programu Operační granty pro partnery působící v oblasti hodnot Unie v rámci programu „Občané, rovnost, práva a hodnoty” (CERV).
K zapojení občanů, rozhodovacích orgánů a expertní veřejnosti používáme dvojí přístup: propojujeme veřejnost a stakeholdery za účelem vytváření politik založených na podloženém výzkumu a potřebách dotčených skupin a umožňujeme občanům účastnit se demokratického dialogu o evropských otázkách. Naše aktivity propojují tyto vzájemně se prolínající skupiny, shromažďují podněty a usilují o řešení problémů a zároveň podporují evropskou integraci a společenskou soudržnost. Provádíme nezávislý výzkum, realizujeme mezinárodní projekty, organizujeme akce a podporujeme vzdělávací aktivity, které zvyšují povědomí o agendě EU. Prostřednictvím naší bruselské kanceláře pak poskytujeme český pohled pro konzultace na půdě EU a sloužíme jako katalyzátor českých a evropských vizí.


 

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2022
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2021
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2020
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2019
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2018
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2017
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2016
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2015
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2014
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2013
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2012
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2011

 

Logo

PNG

EPS

 

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
 

Child Protection, Non-Discrimination & Safeguarding Policy

EUROPEUM Child Protection, Non-Discrimination & Safeguarding Policy
 

Náš tým

Vladimír Bartovic
Prezident
Europeum.org
Martin Vokálek
Výkonný ředitel
mvokalek@europeum.org
+420 728 264 134
Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele & vedoucí výzkumu
ckvorning@europeum.org
+420 731 280 709
Žiga Faktor
Vedoucí bruselské kanceláře
zfaktor@europeum.org
+420 721 853 073
Alexandra Ilková
Manažerka kanceláře
ailkova@europeum.org
+420 735 050 106
Ondřej Pešek
Koordinátor kanceláře
opesek@europeum.org
+420 723 428 696
Barbora Genser
Komunikační manažerka
bgenser@europeum.org
+420 736 436 344
Filip Sidó
Komunikační koordinátor
fsido@europeum.org
+420 776 629 097
Kristína Chlebáková
Projektová manažerka
kchlebakova@europeum.org
+420 736 729 463
Alexandra Visnerova
Seniorní projektová manažerka, Transatlantic Policy Forum
avisnerova@europeum.org
+420777163687
Oszkár Roginer-Hofmeister
Projektový manažer Global EU
oroginer@europeum.org
+420 720 425 061
Tatiana Mindeková
Projektová manažerka
tmindekova@europeum.org
+420 721 146 403
Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice
jjuzova@europeum.org
+420 605 443 480
Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice
kdavidova@europeum.org
+420 734 670 514
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník
vhavelka@europeum.org
+420 602 404 573
Klára Votavová
Výzkumná pracovnice
kvotavova@europeum.org
+420 721 449 981
Rebeka Hengalová
Výzkumná pracovnice
rhengalova@europeum.org
+420 604 932 657
Danielle Piatkiewicz
Výzkumná pracovnice
dpiatkiewicz@europeum.org
+32 455 11 28 09
Petra Pospíšilová
Projektová asistentka
ppospisilova@europeum.org
+420 777 881 233
Silke Maes
Juniorní výzkumná pracovnice
smaes@europeum.org
+32 471 30 60 31
Jonathan Lyons
Výzkumný spolupracovník
jlyons@europeum.org
+491 746 092 161
Anna Rozsypal Pajerová
Manažerka Prague European Summit
apajerova@praguesummit.eu
+420 732 468 753
Tereza Novotná
Výzkumná spolupracovnice
tnovotna@europeum.org
+49-170-597-2767
Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice
zstuchlikova@europeum.org
+420 721 732 374
Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice
ksvitkova@europeum.org
+420 775 385 908
Andrea Kyselá
Projektová koordinátorka EuropaSecura
akysela@europeum.org
+420 732 371 731
Jakub Ferenčík
Výzkumný asistent
jferencik@europeum.org
Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
kasakova@fsv.cuni.cz
Lenka Farkačová
Výzkumná spolupracovnice
lfarkacova@europeum.org
+420 732 431 650
Piotr Maciej Kaczyński
Výzkumný spolupracovník
piotr.kaczynski@gmail.com
Alexandr Lagazzi
Výzkumný spolupracovník
alagazzi@europeum.org
+420776845100
Gentiola Madhi
Výzkumná spolupracovnice
gentiolamadhi@gmail.com
Martin Michelot
Výzkumný spolupracovník
mmichelot@europeum.org
+32493309911
Eva Rybková
Výzkumná spolupracovnice
erybkova@europeum.org
+420778492769
Věra Řiháčková Pachta
Výzkumná spolupracovnice
vrihackova@europeum.org
Marko Stojić
Výzkumný spolupracovník
stojic.marko@gmail.com
Ivo Šlosarčík
Výzkumný spolupracovník
slosarcik@fsv.cuni.cz


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org