POZVÁNKA: Role evropských fondů v rozvoji uhelných regionů

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Centrum pro dopravu a energetiku představují diskuzi: Role evropských fondů v rozvoji uhelných regionů, která se bude konat v úterý 19. listopadu od 16:00 v Evropském domě.

Potvrzení řečníci:

  • Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Petr Globočník, Zastupitelstvo města Litvínov
  • Josef Janů, Rada Karlovarského kraje, Oblast regionálního rozvoje
  • Tomáš Siviček, Inovační centrum Ústeckého kraje

Debatu bude moderovat Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku

Postupné vyřazování uhelných zdrojů za účelem snižování emisí skleníkových plynů je celoevropský proces, na který se musí připravit i Česká republika. Uhelné regiony se dlouhodobě potýkají se společenskými i ekonomickými problémy, a to i přesto, že existuje řada finančních nástrojů, které by mohly energetickou transformaci usnadnit. Jak zajistit, aby strukturálně postižené regiony dostupné finance lépe využívaly? Jsou specifické potřeby „uhelných“ krajů pochopeny a jsou nabízené dotace správně nastaveny? Jak regionům efektivně pomoci a usnadnit tak odklon od fosilních paliv?

Debata proběhne v češtině. Občerstvení zajištěno.

Registrujte se na bit.ly/UhelneRegiony nebo nás kontaktujte na europeum@europeum.org / zuzana.vondrova@ecn.cz.

#EU #Evropské fondy #Uhelné regiony

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org