POZVÁNKA: Znovusjednocení Německa z české perspektivy – veřejná konference v Liberci

Rádi bychom vás pozvali na debaty v rámci projektu rEUnify, které proběhnou v pátek 3. června v Technické univerzitě v Liberci.
Akce je pořádána Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Technickou univerzitou v Liberci.

Konference se koná v pátek 3.6.2022 na půdě Technické univerzity v Liberci. Konkrétně v budově P. (Komenského 2, 460 05 Liberec). Událost najdete na naší facebookové události zde, kde bude také streamována.
Program:
15:00 – 15:10  Zahájení akce
- Mgr. Jana Juzová, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
- Mgr. Kateřina Portmann Ph.D., Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec
15:10 – 15:20  Úvodní slovo
- Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
15:20 – 15:40  Historie česko-německých vztahů do roku 1989
- Mgr. Kateřina Portmann Ph.D., KHi FP TUL
15:40 – 16:15  Politický kontext znovusjednocení Německa a vztahů s ČR
- Petr Brod, novinář a historik
- Michael Žantovský, výkonný ředitel Knihovny Václava Havla (TBC)
16:15 – 17:00  Současné vztahy mezi ČR a Německem
- PhDr. Zuzana Lizcová Ph.D., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
- Mgr. Vít Havelka, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
- Eva van de Rakt, Heinrich-Böll-Stiftung European Union (TBC)
17:00 – 17:15  Přestávka na kávu
17:15 – 18:15  Mezigenerační dialogy s občany – vnímání německého znovusjednocení
18:15 – 18:30  Prezentace projektu skupiny studentů
18:30 – 18:45  Ukončení akce
---
* názvy příspěvků/diskuzí budou ještě upřesněny
---
Jaký význam má znovusjednocení Německa pro dnešní Evropu? Projekt rEUnify porovnává a diskutuje historické vzpomínky a národní vnímání znovusjednocení Německa v roce 1990 v sousedních zemích (Nizozemsku, Polsku, Francii a České republice) a v samotném Německu.
Projekt je finančně podpořený Evropskou komisí skrze program Evropa pro občany. Na jeho realizaci se podílí následující instituce: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (Polsko), Institut für Europäische Politik (Německo), Insititut pro Evropskou Politiku EUROPEUM (Česko), Euro Créative (Francie) a Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemsko).
Znovusjednocení Německa bylo klíčovou událostí v nedávné evropské historii. Je to také zásadní bod v procesu budování Evropské unie a pro demokratickou transformaci ve střední a východní Evropě. Německá jednota se dnes může zdát samozřejmá – zvláště pro mladé generace – ale v roce 1990 vzbudila vyhlídka na znovusjednocení východního a západního Německa silné reakce u jejich sousedů. Svoji roli v tom samozřejmě sehrály složité historické vztahy Německa s těmito zeměmi. Jako takové představovalo znovusjednocení Německa v roce 1990 obrovskou výzvu pro celý evropský kontinent: zatímco Německo bylo zaneprázdněno svou národní rekonstrukcí, jeho východní sousedé se pouštěli do své vlastní demokratické a ekonomické transformace.
Projekt „rEUnify“ umožňuje reflexi a výměnu názorů o současném významu znovusjednocení Německa v sousedních zemích, jako je Nizozemsko, Polsko, Francie a Česká republika. Tyto diskuze se odehrávají v průběhu několika veřejných akcí ve všech zemích zahrnutých v projektu a do diskuse se zapojí zejména pamětníci, občané příhraničních regionů a studenti. Cílem diskuzí je otevřít mezigenerační a nadnárodní dialog o vnímání této specifické události mezi evropskými společnostmi (s důrazem na evropskou mládež). Různé národní pohledy budou také předmětem souboru esejí, kterou vydá politologický časopis „New Eastern Europe“.
#reunify #konference #Německo

Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EU

Žiga Faktor
Zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře

Expertíza: Rozšiřování EU, integrace zemí západního Balkánu, vztahy EU s Tureckem, slovinská politika

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org