POZVÁNKA: EU± 20 let spojenecké mise v Afghánistánu – jaké ponaučení z ní vyplývají pro NATO a EU?

Zveme Vás na debatu “20 let spojenecké mise v Afghánistánu – jaké ponaučení z ní vyplývají pro NATO a EU?", která bude probíhat online ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 18:00.

Situaci v Afghánistánu můžeme považovat za jednu z nejkomplexnějších geopolitických záležitostí novodobé zahraniční politiky USA a NATO. Mise, které v zemi probíhaly od roku 2001, se zaměřovaly na budovaní míru, trénovaní odolnosti tamějších bezpečnostních složek a armády až po budovaní demokratických institucí a probíhaly pod záštitou spolupráce mezi USA, NATO a EU. Situace v Afghánistánu ale radikálně eskalovala v roce 2021, kdy se americký prezident Biden rozhodnul pokračovat v již započatém stahování amerických jednotek z Afghánistánu, a tak Spojené státy americké zemi opustily po téměř 20 letech. V létě pak byla zahájena velká evakuační misie občanů spojeneckých zemí NATO a EU. Následně převzalo moc a vliv v zemi radikální islámské hnutí Tálibán a v září začal opět nastolovat své pravidla řídící se radikálním islámským učením. Právě opětovný návrat Tálibánu k moci a opětovné potlačení práv obyvatel svědčí o patrné neúspěšnosti misí západních spojenců. Otázkou také je, jak tenhle fakt ovlivní budoucí mise NATO či EU nejen v oblasti budování míru a demokracie ve světě.

Pod jakým mandátem byly mise Spojených států amerických, NATO a EU v Afghánistánu prováděny? Jaké implikace má prohra v Afghánistánu na důvěryhodnost misí vykonávaných pod záštitou NATO a EU? Na jaké lekce může tato prohra poukazovat v kontextu článku 5 NATO? Je naše spolupráce skutečně odolná? Ovlivňuje nezdařilý konec misí v Afghánistánu debaty o budování společných obranných kapacit EU? Jaké geopolitické následky může mít znovunastolení vlády Tálibánu pro širší region střední a jižní Asie?

Hosté:

Jitka Látal Znamenáčková, Stálá představitelka ČR v Politickém a bezpečnostním výboru COPS
Petra Ditrichová, právní poradkyně, Ministerstvo obrany ČR
Tomáš Weiss, Katedra evropských studií IMS, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Moderátor:Vít Havelka, výzkumný pracovník, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Událost můžete sledovat na facebookovém eventu a na stránkách EUROPEUM. 

#Afganistan #EU #NATO

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org