POZVÁNKA: Jakou chceme EU v roce 2025? Zelená politika a dekarbonizace

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na diskuzi na téma: "Jakou chceme EU v roce 2025? Zelená politika a dekarbonizace", která proběhne ve středu 18. března 2020 od 18:00 do 19:30 v Evropský domě (Jungmannova 24).

Nová Evropská komise považuje nutnost čelit změnám v oblasti klimatu a technologického vývoje za jeden z hlavních cílů své činnosti. I z toho důvodu je jedním z jejích hlavních cílů dosáhnout klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050. Naprosto zásadní roli v tomto bude hrát takzvaná dekarbonizace, tedy omezení zdrojů energie, které vypouštějí skleníkový plyn CO2, a zvyšování investic do obnovitelných zdrojů. V rámci dekarbonizace ekonomik členských států se chce Evropská unie zároveň stát světovým lídrem ve snižování emisí CO2. V ideálním případě by se tak Evropa stala modelem v integraci nízkouhlíkových technologií v ekonomice, přičemž vymáhání tohoto modelu by podpořila omezením výdajů na dovoz fosilních paliv, omezení dopravních prostředků poháněných spalovacími motory, či zavedení speciálních cel zaměřených na uhlíkovou náročnost výroby dováženého zboží.

Jaké jsou důvody přijetí závazku klimatické neutrality do roku 2050? Jaké dekarbonizační scénáře existují? Je dekarbonizace nebezpečím pro evropské hospodářství, nebo spíše novou příležitostí? Jaké problémy může očekávat Evropa ve spojitosti s kroky směřujícími ke klimatické neutralitě? Kdo bude rozhodovat o konkrétní cestě? Jakou roli může v tomto směřování hrát Česká republika? A jak se plánované změny dotknou našeho každodenního života?

Potvrzení řečníci:

  • prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D, Přírodovědecká fakultra Univerzity Karlovy
  • Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice, EUROPEUM Institute for European Policy
  • Anna Kárníková, ředitelka, Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika 

Debatu bude moderovat Vít Havelka, EUROPEUM Institute for European Policy

Kdy? 

  • středa 18. března
  • od 18:00 do 19:30

Kde? 

  • Evropský dům (Jungmannova 24)

 K účasti na debatě je nutné se registrovat na na odkazu ZDE, nebo nás kontaktujte na europeum@europeum.org a více informací můžete získat na Facebooku události.

#EU #zelená politika

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org