Talking Europe(um) – podcast o dění v Evropě a EU

Poslechněte si Více informací
bruselská kancelář

O organizaci

EUROPEUM je nezávislý think-tank zaměřený na evropský integrační proces. Provádíme původní výzkum a organizujeme veřejné aktivity. Dále formulujeme nové myšlenky a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky.

Pořádáme pravidelné semináře, debaty, konference, workshopy a kulaté stoly zaměřené na aktuální evropská témata.
Naše dlouhodobé projekty pomáhají zvyšovat povědomí o Evropské unii a posilují mezinárodní spolupráci.
Náš výzkumný tým publikuje články reagující na témata spojená (nejen) s evropskou integrací.

Události

Debata: 25 let v NATO - co členství dalo Česku?

Zveme vás na již druhou regionální debatu v rámci 25. výročí vstupu České republiky do NATO! Členství přineslo Česku výhody, je ale zároveň spojené s řadou závazků. Jaký význam má pro nás tato aliance? A co si o NATO myslíte vy? Přijďte si s námi o těchto a dalších otázkách popovídat i do Ústí nad Labem.

Zjistit více

Volební noc k výsledkům voleb do Evropského parlamentu

Zveme Vás na akci pořádanou Kanceláří Evropského parlamentu v ČR, Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústavem empirických výzkumů STEM. V rámci večera se uskuteční dvě debaty na téma Hodnocení Evropského parlamentu a jaké výzvy čekají ten nový a Eurovolby a budoucnost Evropy. Jako řečníci vystoupí například bývalý europoslanec Pavel Telička nebo Vendula Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky. Více informací a detailní program večera najdete dále v textu.

Zjistit více

Café Evropa | Debata o volbách do Evropského parlamentu

Zveme účastníky skautského festivalu Obrok 2024 na další ze série regionálních debat Café Evropa k volbám do Evropského parlamentu. Účastníkům akce přiblížíme, jak funguje Evropský parlament, proč je důležité přijít k volbám 7. a 8. června a také představíme hodnoty kandidátů do EP, které prosazují.

Zjistit více

RevivEU | Máme se bát o ekonomickou budoucnost Evropy?

Zveme vás na veřejné natáčení podcastu, které se bude věnovat diskuzi o dopadech pandemie COVID-19 na evropskou průmyslovou politiku a její možné důsledky pro českou ekonomiku a společnost. Zaměříme se na novou technologickou dynamiku, která vznikla v důsledku pandemie, a na způsoby, jak Evropská unie může reagovat na technologickou konkurenci s USA a Čínou.

Zjistit více

Projekty

Think Visegrad conference - EU Enlargement Forum

Ve dnech 10. a 11. dubna 2024 se v Praze uskuteční dvoudenní konference s názvem "20 Years of Reuniting Europe's East and West", kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v rámci platformy Think Visegrad a projektu (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) podpořených Mezinárodním visegrádským fondem a Evropskou komisí. Součástí programu bude i druhý ročník EU Enlargement Forum.

Zjistit více

Příprava zpravodajských médií v Bosně a Hercegovině a Srbsku na digitální věk

Cílem projektu je vybavit organizace občanské společnosti v Bosně a Hercegovině a Srbsku komplexními znalostmi o pluralitě médií, svobodě médií a přístupu k informacím, které jsou nezbytné při digitální transformaci zpravodajského sektoru.

Zjistit více

Newsletter 2024

Zde najdete všechny naše newslettery za rok 2024. Nezapomeňte je odebírat, ať máte vždy nejnovější informace o tom, co se u nás v Institutu EUROPEUM děje.

Zjistit více PDF

Nakládání s vozidly s ukončenou životností v automobilovém průmyslu a příležitosti pro Česko

Po třech úspěšných projektech zaměřených na dekarbonizaci českého automobilového průmyslu rozšiřuje tým Green Europe EUROPEUM ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) své zaměření na problematiku cirkulárního hospodářství. Tento projekt se zaměří na zlepšení životního cyklu a konce životnosti materiálů používaných ve vozidlech a bateriích. Spolupráce bude rozdělena do dvou výzkumných oblastí.

Zjistit více

Články a publikace

Policy Brief | Příprava na EU35+: Pohled ze střední Evropy

Navzdory historické podpoře politiky rozšiřování EU ze strany zemí Visegrádské čtyřky stojí tyto středoevropské státy před výzvou, jak sladit své postoje s novou realitou tohoto procesu. Vzhledem k tomu, že Ukrajina a Moldavsko zahájily přístupová jednání, je EU rozpolcena v otázkách spojených s budoucím rozšířením - institucionálními reformami a změnami v rámci rozpočtu EU. Při přechodu od ekonomických příjemců k potenciálním přispěvatelům musí státy V4 vyhodnotit potenciální politické a ekonomické dopady nových členů jak na EU, tak na své domácí úrovni. Píše Vladislava Gubalová z GLOBSEC.

Zjistit více

Policy Brief | Byly zájmy české průmyslové politiky zahrnuty v diskusích o strategické agendě EU na roky 2024-2029?

V souvislosti s nedávným návratem průmyslové politiky na globální a unijní scénu tento policy brief popisuje, jak se české zájmy v této politice odrážely v debatách vedoucích k přijetí strategické agendy EU na období 2024-2029. Nejprve se snaží definovat zájmy české průmyslové politiky a nastiňuje dva alternativní přístupy k tomu, jak je lze vnímat. Liberální přístup navazuje na dlouhodobě zavedený konsenzus, podle něhož by Česko - jako velmi otevřená, exportně orientovaná ekonomika - mělo prosazovat především bezproblémový vnitřní trh bez překážek a volný obchod. Píše výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Klára Votavová ve své nové publikaci.

Zjistit více

Policy Paper | Pozastavené rozšíření: cena, kterou Evropa platí

Jak může být procesu rozšiřování EU navrácena ztracená dynamika? A jak se můžeme poučit z předchozích kol rozšíření Unie o nové členy? Na tyto otázky nabízí odpověď skupina autorů spolu se seniorní výzkumnicí Institutu EUROPEUM Janou Juzovou v nové publikaci v rámci projektu REWEU.

Zjistit více

Analýza | Podmínky úspěšného čerpání Fondu spravedlivé transformace na krajské úrovni

Cílem této výzkumné zprávy je na základě rozhovorů s úředníky a dalšími relevantními aktéry na národní i krajské úrovni identifikovat, jaké podmínky kraje potřebují, aby dokázaly rychle a účelně čerpat Fond spravedlivé transformace. Pro porovnání si výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Klára Votavová vybrala dva ze tří českých krajů, které tento fond čerpají: Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Zjistit více

V médiích

STVR | Nová frakce v Evropském parlamentu

Do politické skupiny v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu se přidali europoslanci ze 14ti pravicovo-orientovaných stran. Z Česka je to hnutí ANO a dva europoslanci ze strany Přísahy a motoristé. Patrioti se můžou stát třetí nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu. Komentoval zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

ČT24 | Rozdělování výborů v Evropském parlamentu

Europarlamentní frakce dosáhly předběžné dohody o rozdělení výborů v novém Evropském parlamentu. Nejsilnější lidovecká frakce by si jich chtěla nárokovat 7, například pro pro zahraniční věci, průmysl nebo zemědělství. Poslechněte si komentář Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČT24 | Vznikající frakce Patrioti pro Evropu posiluje

Novou frakci v Evropském parlamentu s názvem Patrioti pro Evropu čeká ustavující schůze. Potřebují 23 europoslanců z nejméně sedmi členských států EU. Zatím to vypadá, že tento požadavek splní. Poslechněte si komentář Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČT24 | Patrioti pro Evropu v EU

Nová frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu, jehož součástí je i české opoziční hnutí ANO, slouží podle premiéra Petra Fialy zájmům Ruska a ohrožuje bezpečnost Evropy. K této nové frakci se vyjádřil pro ČT24 také Vít Havelka, seniorní výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

Náš tým

Newsletter

Naše aktivity

Partneři

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org