ČT24: Barnier a Babiš jednají ohledně Brexitu

Náš Vít Havelka komentoval na téma Brexit v relaci k České republice.

Náš Vít Havelka komentoval na téma Brexit v relaci k České republice. Jak by se nejvíce hodilo České republice, aby proběhl Brexit?

Nedocházi k žádné změně, Velká Británie bude součástí jednotného trhu a bude volný pohyb osob, včetně pracovníků. Jediná změna bude v tom, že Velká Británie ztratí pravomoce volit v institucích EU, a zároveň získá právo vyjednávat samostatně s mezinárodními aktéry.  

Proto, aby mezi Českem a Británií zůstalo vše tak, jak doposud, musí dojít k prodloužení přechodného období Brexitu. 

Udržet se v celní unii, a zároveň omezit volný pohyb lidí bude pro Velkou Británii obtížné a velmi nepravděpodobné. 

Celý rozhovor je dostupný na stránkách České televize v čase [34:20-38:58].

#Brexit #Babiš #celní unie

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org