Národní konvent o EU | Doporučení: Integrace Ukrajiny do EU

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová zpracovala shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 26. října 2022 na téma „Integrace Ukrajiny do EU". Na konventu vznikla tři doporučení na základě zodpovězení následujících otázek: Jak mohou EU a Česká republika podpořit Ukrajinu v poválečné rekonstrukci a reformách nutných pro integraci do EU? Jaké nástroje má EU k dispozici pro hlubší ekonomickou a politickou integraci Ukrajiny? Je EU připravena plně integrovat Ukrajinu a další kandidátské státy? Může pro tyto účely využít zkušenosti z předchozích kol rozšíření?

Česká republika by měla usilovat o to, aby Evropská unie včasně a odpovědně plnila své finanční sliby vůči Ukrajině, zejména v otázce makrofinanční pomoci, jejíž poskytování by mělo pokračovat i v průběhu roku 2023. ČR by dále měla usilovat o co nejaktivnější a nejširší zapojení českých aktérů, vč. soukromého sektoru, do unijních i národních nástrojů k podpoře rekonstrukce Ukrajiny a využívat svých transformačních zkušeností. Zároveň by v procesu poválečné rekonstrukce neměla být opomíjena sociální dimenze obnovy, která představuje důležitý prvek v předcházení budoucím sociálním konfliktům.

Celý článek naleznete pod PDF tlačítkem.

 

#národní konvent #Ukrajina #EU #doporučení

Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org