Národní konvent o EU: DOPORUČENÍ: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Nejnovější národní konvent o EU proběhl 25. února 2022. Přinášíme vám shrnutí základních bodů, které se na konventu probíraly. Doporučení vypracovala Kristína Chlebáková, Zuzana Kasáková a Vít Havelka.

Hlavními tématy diskuze jsou: 

 

1. Česká republika by měla prosazovat surovinovou diverzifikaci a zachování otevřenosti obchodní politiky EU, zejména pomocí rozšiřování sítě obchodních a investičních dohod EU, a to při současné ochraně  vnitřního  trhu před negativními dopady globální konkurence. 

2. Česká republika by měla v rámci obchodní politiky EU prosazovat rovnováhu mezi  pozitivní obchodní agendou (zejména ve formě otevírání nových trhů a spolupráce se třetími zeměmi) a jednostrannými defenzivními nástroji

3. Česká republika by měla v návaznosti na revizi Akčního plánu vztahujícího se k udržitelnému rozvoji v dohodách o volném obchodu se třetími zeměmi usilovat o zachování konkurenceschopnosti EU a zajistit, aby nedocházelo k přenášení nadměrných povinností na firmy. 

4. Česká republika by měla pokračovat ve vyjednávání obchodních dohod se třetími zeměmi během svého předsednictví. Vybrána by měla být jedna prioritní země či region, s níž je EU v pokročilé fázi vyjednávání (příp. uzavírání) dohody o volném obchodu (FTA), na který by se předsednictví mělo zaměřit dle aktuální situace a přínosu dohody pro EU i Českou republiku s cílem proces dokončit.

5. Česká republika by se měla zasadit při dalším projednávání protinátlakového obchodního nástroje (ACI) o posílení zapojení členských států EU v rámci provádění nařízení Směrem k podnikům by mělo být nařízení efektivně komunikováno jako nástroj poslední instance obrany obchodních zájmů EU takovým způsobem, aby se předešlo obavám z protekcionismu EU.

 Kompletní podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent #vnitřní trh #globální konkurence

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Kristína Chlebáková
Projektová manažerka, Manažerka Prague European Summit
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org