Národní konvent o EU: Vícerychlostní Evropa

Vladimír Bartovic vypracoval shrnutí a doporučení vyplývající z diskuse kulatého stolu Národního konventu o EU, který se uskutečnil 27.května. Národní konvent o EU doporučuje, jak přistupovat k rizikům i příležitostem vícerychlostní Evropy.

Pečlivě zvážit zapojení České republiky do jednotlivých forem diferencované Evropy, trvat na otevřenosti všech forem intenzivnější integrace a podporovat opatření směřující ke stabilizaci v eurozóně. To jsou některá doporučení Národního konventu o EU k tématu vícerychlostní Evropy. Závěry byly vydány na základě květnového kulatého stolu.


Pojmem vícerychlostní Evropa se označuje odlišný rozsah práv a povinností členských států. Je pravděpodobné, že v budoucnu se tento koncept bude uplatňovat častěji. Může se jednat zejména o zintenzivnění posílené spolupráce nebo o opatření související s prohlubováním eurozóny. Ve všech případech bude muset Česká republika pečlivě zvažovat zapojení do jednotlivých forem diferencované Evropy, a to s ohledem na své ekonomické a politické cíle. 
Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je nejvyšší čas říct si, co konkrétně pro nás vícerychlostní Evropa znamená, a přiznat si rizika, která můžou z nejednotnosti plynout. „Poklidnou diskuzi v rámci Evropské unie momentálně narušuje několik situací pramenících právě z vícerychlostního uspořádání. Je to například prohlubování rozdílů mezi eurozónou a dalšími členskými státy nebo otázka Brexitu. Nejen to jsou faktory, které mohou být rizikové pro další vývoj integrace a soudržnou Evropu. Jsem proto rád, že proběhl kulatý stůl Národní konventu a nastartovala se diskuze o diferencované Unii. Tímto jednáním to ale nekončí, naopak. Debata nás teprve čeká a nebude jednoduchá. Zvlášť pro ČR, jež nesmí zůstat na okraji a celé formování jen pozorovat. Naším strategickým zájmem je být uprostřed a podílet se na dalším směřování Evropy.


Doporučení Národního konventu budou sloužit jako vodítko pro vládu a další tvůrce evropské politiky.

Celý dokument je ke stažení v PDF napravo.

 

#vícerychlostní #Evropa #doporučení #Národní konvent o EU

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org