Plyn v číslech | Evropská solidarita s plynem: jak je na tom Česko? | AKTUALIZOVÁNO

Státy Evropské unie čeká období snižování spotřeby plynu. Přestože cílem návrhu, na kterém se členské země shodly, je dobrovolné snížení spotřeby v nadcházejících měsících o 15 % oproti průměru uplynulých pěti let, bude tlak na ještě vyšší úspory růst. A to nejen ve spotřebě zemního plynu, ale také elektřiny. Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý sepsal přehled o plynu a jeho užívání v Česku, ve kterém upozorňuje na nutnost úspor, které nám pomůžou překlenout letošní topnou sezónu a zodpovídá několik otázek, které se ke spotřebě plynu pojí.
Jak je na tom s plynem Česko? Jaké jsou naše zásoby a kde získat nové kapacity? A jak šetřit s ohledem na další zimu? I na tyto otázky najdete v přehledu odpovědi.

Přehled budeme postupně aktualizovat (původně vydáno 1. srpna 2022).

"Zásobníky s rekordním objemem plynu se začínají odčerpávat, zima začala. Cílem je na jaře mít dostatečné zásoby plynu, třeba alespoň 30 %, a zajistit nové kapacity LNG na dovoz plynu na další zimu. Snahy českého předsednictví o politickou shodu na případném cenovém stropu na plyn budou pokračovat 13. prosince. Diplomaté se snaží přijít s vlastním návrhem, jak by tento tržní strop mohl vypadat. Jsme ale na dobré cestě zajistit si dostatek fyzických zásob plynu?
Poprvé přinášíme pohled na český průmysl a domácnosti. Závěry jsou následující:

  • V průmyslu se i s ohledem na počasí i s ohledem na objem výroby daří stále více zbavovat zemního plynu. Na vyrobenou jednotku objemu produkce potřebujeme méně a méně plynu, v průměru od ledna do konce září o 13 % oproti pětiletému průměru. Elektřiny sice při výrobě potřebujeme méně a méně, ale stále jsme na vyšší úrovni spotřeby oproti pětiletému průměru, v daném období o 9 % více.
  • V domácnostech šetříme plynem stále více, za dané období je úspora už 10 %. Ale naopak se nedaří šetřit elektřinou, které spotřebováváme dokonce o 1 % vice."

Michal Hrubý, výzkumný pracovník (1.12. 2022)

"Státy Evropské unie se pod českou taktovkou domluvily, že jedním ze způsobů snižování cen plynu jsou i úspory elektřiny. Právě Česko ale zatím tápe v tom, jak toho docílit – nová data ukazují, že na rozdíl od plynu se elektřinou v domácnostech ani firmách rozhodně nešetří. To je přitom zásadní problém: když je potřeba víc elektřiny jako takové, musí se v EU na její výrobu spálit i víc plynu, což žene nahoru ceny obojího. A to je proti všemu, čeho se stát i EU snaží v posledních měsících a týdnech dosáhnout. Tuzemská vláda by měla přijít s chytrými opatřeními, jak úspory výrazně zvýšit. Zatím nic takového na stole není." - Helena Truchlá, analytička STEM a vedoucí projektu České zájmy v EU (1. 12. 2022)

"Ministr Síkela opakuje, že jsme na dobré cestě zvládnout letošní zimu i s nulovými dodávkami ruského plynu. Určitě je v pořádku vydávat za daných okolností uklidňující signály, my jsme však v situaci, kdy je potřeba zamýšlet se i nad zimou příští, jakkoliv vzdálený se zdá být rok 2024. Řešení je přitom už několik měsíců nasnadě: co nejvíc plynem šetřit. O tom by měla česká vláda v čele s resortem průmyslu a obchodu mluvit mnohem více. I proto, že ve srovnání s uplynulými pěti lety jsou celkové úspory plynu v Česku zatím stále menší než vytyčený 15procentní cíl."  - Helena Truchlá, analytička STEM a vedoucí projektu České zájmy v EU (10. 10. 2022)

"Přestože se objevuje stále více pozitivních signálů ze strany EU i české vlády k řešení otázek dostupnosti zemního plynu a cen energií, raději zůstávám opatrným optimistou - předchozí odhady a kalkulace naznačily, že bychom měli šetřit i více než 15 % naší spotřeby zemního plynu, a to především s výhledem na tu další zimu. Aktuálně proběhlá páteční rada ministrů pro energetiku ukázala, že se budou nejen hledat řešení pro pomoc spotřebitelům, ale také řešení pro ovlivnění cen energií na burze. Očekávat lze také důraz na snížení spotřeby elektřiny, která je cenově často tažena nahoru právě cenou zemního plynu. Sami jsme v komoditní válce a bohužel si to žádá velmi speciální a nelehké kroky. Komise nyní na žádost ministrů pro energetiku zpracuje jednotlivá řešení a v řádech dní předloží konkrétní možnosti, jak zasáhnout." - Michal Hrubý, výzkumný pracovník (12.9.)

"Teoretický scénář se snížením průměrného dovozu zemního plynu do Česka o 80 % ve všech následujících měsících ukazuje, že bychom zimu přečkali pouze s úsporami ve výši 30 %, a to i s dodávkami plynu, které by měl zajistit terminál LNG v Nizozemsku. Mnohem větší tlak tak vznikne na hledání úspor nejen v průmyslu, ale i domácnostech. Extrémní ceny jsou bohužel jedním z hlavních impulzů k těmto úsporám. Je třeba hledat podporu pro ohrožené skupiny obyvatel."  - Michal Hrubý, výzkumný pracovník (24.8.)

"Problém s cenami energií je celoevropský. I země, které jsou konkrétně na plynu z Ruska závislé méně než Česko nebo Německo se potýkají s cenami elektřiny na úrovních ještě před rokem nemyslitelných. Celoevropský problém ale znamená, že celá Evropa má motivaci najít řešení. Můžeme se bavit o určitém kompenzačním mechanismu mezi členskými státy EU, které by vzájemně plyn sdílely. Něco takového měly podle unijních pravidel zajišťovat jednotlivé bilaterální dohody mezi státy, těch bylo ale v pohodlných minulých letech uzavřeno jen velmi málo. Rychlejší řešení může být teď na úrovni EU. A určitě přijde řeč i na zastropování ceny, kterou jsme ochotní Rusku za plyn platit. Plynová závislost Evropy a Kremlu je oboustranná: a jak vidíme z čísel, Gazprom má potíže prodat plyn, který by jinak šel do Evropy, jinde, třeba v tolik zmiňované Číně. Na tom je možné stavět." - Helena Truchlá, analytička STEM a vedoucí projektu České zájmy v EU (24.8.)

Celý článek k přečtení najdete pod PDF tlačítkem.

 

(Aktuální verze přehledu z 1.12.)

#plyn #energie #úspory #EU

Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, doprava

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org