Střední Evropa a uprchlická krize: kooperace, nikoliv konfrontace

Christian Kvorning Lassen je spoluautorem dokumentu analyzujícího přístup států střední Evropy k řešení migrační otázky.

Policy brief, vypracovaný kolektivem autorů pro rakouský think-tank Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) diskutuje přístup jednotlivých států střední Evropy k interpretaci, hledání řešení nebo případnému využívání migrační krize.

Autoři formulují následující tři doporučení:

  • V rámci efektivního přístupu k migrační otázce musí být kladen důraz na mezistátní víceúrovňový dialog vedený nejen mezi vládami států střední Evropy a příslušnými státními orgány, ale také mezi institucemi občanské společnosti a médii.
  • Musí být dán prostor narativu, přinášejícímu jinou než bezpečnostně orientovanou perspektivu nahlížení migrační otázky a vysvětlujícímu komplexnost problematiky.
  • V odpovědi na negativní obraz států střední Evropy musí být akcentována společenská a historická specifičnost těchto zemí v zájmu zamezení stigmatizace.

Celý dokument je možné stáhnout kliknutím na tlačítko PDF vedle tohoto článku.

#střední Evropa #migrace #policy brief #doporučení #ÖGfE

Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele & vedoucí výzkumu

Expertiza: Migrace/evropská migrační krize, zahraniční politika EU, mezinárodní právo týkající se humanitárních intervencí, skandinávská politika, populismus

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org