Národní konvent o EU | Doporučení: Strategický kompas

Ve středu 21. září 2022 se konal Národní konvent o EU. U kulatého stolu zazněla tři doporučení, která zpracovala naše manažerka kanceláře a projektů Alexandra Ilková spolu s naší výzkumnou pracovnicí Danielle Piatkiewicz. Na konventu vznikla tři doporučení na základě zodpovězení následujících otázek: Jak přispěje implementace Strategického kompasu k formování obranyschopnosti EU? Jak mohou Strategický kompas EU a Strategický koncept NATO učinit z EU silnějšího a schopnějšího garanta bezpečnosti? Jak bude Strategický kompas řešit současné a nově vznikající bezpečnostní hrozby v rámci strategických oblastí působnosti? Čeho může CZ PRES dosáhnout v rámci implementace Strategického kompasu?

V průběhu českého předsednictví by se ČR měla soustředit na dosažení pokroku při vyjednávání o podobě iniciativ v oblasti posílení odolnosti EU, jako jsou soubory nástrojů pro boj proti hybridním hrozbám (EU Hybrid Toolbox) nebo proti dezinformacím a zahraničnímu vměšování (FIMI Toolbox), a také klást důraz na ochranu kritické infrastruktury a kyberprostoru. 

Celý článek naleznete pod PDF tlačítkem.

 

#strategický kompas #doporučeníInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org