DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Program předsednického tria Francie – Česká republika – Švédsko

Přinášíme vám shrnutí a doporučení Vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 1. října 2021. Doporučení vypracovala Zuzana Kasáková.

Pět doporučení Národního konventu v EU:

1. Česká republika by měla ve společném programu tria prosazovat priority jako vnitřní trh, digitalizaci, otevřenou a ambiciózní obchodní politiku, stabilizaci západního Balkánu, vnitřní a vnější bezpečnost, multilateralismus a racionální klimatickou politiku.
2. Česká republika by měla prosazovat obecnou formulaci priorit na takové úrovni, aby zahrnovala postoje všech zemí tria. V případě, že to nebude možné, měly by být tyto priority či jejich konkretizace zakomponovány do programu pro národní předsednictví.
3. Česká republika by za účelem snižování nejistoty spojené s dopady voleb na přípravu a výkon týmového předsednictví měla i nadále posilovat budování neformálních vztahů na pracovní úrovni.
4. Politická reprezentace České republiky by měla týmové předsednictví chápat jako důležitou součást českého předsednictví a komunikovat program tria směrem k českým občanům i vůči ostatním politickým aktérům v České republice.
5. Česká republika by měla komunikovat otázky předsednictví s veřejností nejenom v Praze, ale také v regionech. A vhodně je propojit s debatami probíhajícími v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Kompletní podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

#Národní konvent #doporučení #EU

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org