POLICY PAPER | Požadovat nemožné: Jak se Ukrajina stala kandidátem na členství v EU

Tomasz Żornaczuk píše o tom, že agrese Ruska na Ukrajině vedla k zásadním změnám v rozšíření EU v roce 2022. Nejvýznamnější z nich byla změna geografické polohy Unie poté, co Ukrajina a Moldavsko získaly status kandidátských zemí EU a Gruzii byla udělena perspektiva vstupu. Tento krok se zdál takřka nemožným ještě pár týdnů předtím, než se stal novou politickou realitou v červnu 2022.

"Samotný status kandidátské země je pouze počáteční fází integrace do EU. Další krok - zahájení přístupových jednání - vyžaduje splnění podmínek a jednomyslný souhlas všech současných členských států. Další kroky spočívají v otevření několika klastrů reforem (v současné době zahrnuje celkem 35 kapitol) a následné dokončení požadavků na reformy a jejich uzavření. Po této fázi následuje ukončení jednání, podpis přístupové smlouvy, její ratifikace ve všech kandidátských státech a poté přistoupení."

Celý článek najdete pod tlačítkem PDF.

Tento policy paper byl vypracován v rámci stipendijního programu Think Visegrad v Bruselu.  

#Ukrajina #EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org