Blízkému spojenectví navzdory: Polsko-litevské vztahy ve 21. století

Matěj Faltus věnoval svoji pozornost zapeklitým vztahům Poláků a Litevců, tedy dvěma národům, kteří na sebe v lecčems pohlížejí jako Češi a Slováci.

Jen málokteré dva národy v Evropě sdílely po staletí tolik společných státních útvarů (např. více než 200 let trvající Polsko-litevská unie), aby mezi sebou ve století dvacátém tak nevraživě fyzicky a rétoricky bojovaly. Řeč je o Polsku a Litvě a jejich vztazích po roce 1989.

Na rozdíl od Běloruska, které nastoupilo v porovnání s Litvou po kolapsu Sovětského svazu na zcela jinou dráhu, tedy dráhu „nenávratu“ do Evropy, diametrálně odlišnou od té polské, byla Litva od začátku s Polskem za jedno. Litevské elity již od roku 1990 vyjadřovaly zřetelnou ambici vstupu do Evropských společenství a Severoatlantické aliance, v tomto bodě si Poláci a Litevci byli velmi blízcí.

Celý blog si v českém jazyce můžete přečíst zde. 

#Polsko #Litva #EU #polsko-litevské vztahy #NATO #Mezimoří #Mezinárodní vztahy

Související články



Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org