POLICY PAPER | Přetrvávající válka na Ukrajině: Bezpečnostní důsledky pro Evropu

Orsolya Ráczová píše o tom, že je obtížné s jistotou předpovědět dlouhodobé dopady války, přesto je nezbytné uvědomit si skutečnost, že čím déle válka pokračuje, tím je její dlouhodobý dopad hrozivější. Éra relativního míru a stability v Evropě skončila, bezpečnost by již neměla být považována za samozřejmost. Evropa musí přehodnotit svou bezpečnost na úrovni EU, NATO i členských států. Je rovněž nezbytné najít správnou rovnováhu k zajištění bezpečnosti doma a současně k poskytování tolik potřebné podpory Ukrajině.

"Válka zpustošila Ukrajinu. Neuvážené útoky se již neomezují jen na východní část země a představují stálou hrozbu pro civilní obyvatelstvo, zatímco cílené útoky na infrastrukturu, zejména na energetickou infrastrukturu, způsobují, že velká část obyvatelstva nemá přístup k elektřině, teplu nebo vodě."

 Celý článek najdete pod tlačítkem PDF.

Tento policy paper byl vypracován v rámci stipendijního programu Think Visegrad v Bruselu.

#Ukrajina #Válka

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org