Národní konvent o EU | Doporučení: Revize energetického trhu

Náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracoval doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 31. března 2023 na téma "Revize energetického trhu". Mezi vydaná doporučení pro Českou republiku patří například dobré definování své energetické koncepce s ohledem na regionální kontext a evropskou energetickou politiku. Dalším doporučením je, že by Česká republika měla v souladu s prodloužením platnosti nařízení o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu i nadále motivovat k energetickým úsporám, které jsou klíčovou součástí připravenosti na příští zimu.

"Diskutující si ve svých příspěvcích vyměnili názory na představenou revizi trhu s elektřinou a obecně budoucí podobu české energetické politiky. Spory se vedly o to, zdali by Česká republika měla trvat na pozici exportéra elektřiny či do jaké míry by se měla spoléhat na evropský trh. Zároveň byla diskutována podoba CfDs a PPAs a nakolik se jedná o vhodné řešení pro Českou republiku. Taktéž proběhla argumentace o využití vodíku z obnovitelných zdrojů či ze zemního plynu a jeho využitelnosti. V neposlední řadě se diskutovala revize Státní energetické koncepce, která by měla jasně definovat způsoby dekarbonizace energetického sektoru. Z tohoto hlediska by měla být reforma energetické koncepce diskutována se všemi relevantními partnery."

Celý podkladový dokument najdete pod tlačítkem PDF.

 

#Národní konvent #Doporučení

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org