Národní konvent o EU: Vztahy EU s východním sousedstvím

Naše výzkumné pracovnice Jana Juzová a Katharine Klačanský sepsaly podkladový materiál na téma Vztahy EU s východním sousedstvím, ve kterém odpovídají na tři konkrétní otázky. Měla by EU nadále přistupovat ke skupině zemí zahrnutých ve Východním partnerství jako k celku, nebo by měla svůj přístup více diverzifikovat? Měla by EU vytvořit speciální zelenou strategii pro země východního sousedství a případně na jakých principech? Jak může EU čelit vlivu dalších mocností (Ruska, Číny, příp. Turecka) působících proti zájmům EU v oblasti východního sousedství?

Východní sousedství představuje pro Evropskou unii kvůli své blízkosti jeden z nejvýznamnějších regionů, který se však zároveň pojí s řadou výzev. Pokud EU skutečně chce dostát své ambici být globální mocností a uplatňovat svůj vliv v různých oblastech světa, jak naznačuje i ambice „geopolitické Unie“ současné Evropské komise 1 , je pro ni nezbytné začít co nejblíže domovu. K tomuto cíli slouží politika rozšiřování EU (relevantní specificky pro oblast západního Balkánu) a Evropská politika sousedství, která rozlišuje dvě iniciativy – Východní partnerství (VP) a Unii pro Středomoří.

 

Kompletní podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#EU #Východní partnerství #Evropa #Balkán

Katharine Klačanský
Výzkumná pracovnice

Expertiza: změna klimatu, ekonomická udržitelnost, environmentální bezpečnost

Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org