Národní konvent o EU: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o EU na téma řízených programů a dalších nástrojů v novém víceletém finančním rámci, který proběhne 22. listopadu v Lichtenštejnském paláci.

Pro Národní konvent o EU vypracovali podkladový materiál Vladimír Bartovic, Vít Havelka a Zuzana Kasáková.

Hlavními diskuzními otázkami kulatého stolu jsou: 

  • Jaké přímo řízené programy a další nástroje jsou z hlediska českých zájmů klíčové?
  • Jakým způsobem by měla Česká republika postupovat pro zajištění efektivního využívání přímo řízených programů a finančních nástrojů?
  • Jakým způsobem by mělo být zajištěno sdílení příkladů dobré praxe za účelem efektivního čerpání alokace z přímo řízených programů?

Kompletní podkladový dokument ve formátu PDF je dostupný vedle článku na pravé straně pod tlačítkem PDF. 

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU #kulatý stůl #víceletý finanční rámec

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org