DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 18. září 2020, týkající se priorit nadcházejícího předsednictví České republiky v Radě EU 2022, jsou nyní k dispozici. Vypracovali je Zuzana Kasáková, Vladimír Bartovic a Vít Havelka z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM byl jejím odborným garantem. 

Česká republika se na svou roli předsednické země připravuje od června 2018. Ústřední koordinační roli zastává Úřad vlády ČR, kde bylo za tímto účelem vytvořeno speciální Oddělení pro přípravu předsednictví České republiky v Radě EU v rámci Sekce pro evropské záležitosti. Úřad vlády také spolupracuje s jednotlivými rezorty, Stálým zastoupením ČR při EU a dalšími aktéry. Zároveň je do příprav agendy předsednictví zapojena i veřejnost. Otevřený a transparentní přístup se zapojením co nejširšího spektra aktérů odrazil v přípravě dokumentu Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU. Dokument, jenž obsahuje prioritní zastřešující témata pro české předsednictví, byl schvalován nejenom na úrovni státní správy, ale stal se i předmětem veřejné konzultace. K otázce obsahového zaměření se tak mohla vyjádřit odborná i laická veřejnost.

(...)

Předsednictví a jeho priority představují rovněž vhodnou příležitost, jak prezentovat vztah České republiky k EU vůči české veřejnosti. Z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že česká populace se o dění v Evropské unii příliš nezajímá a její povědomí o fungování EU není příliš vysoké. Vhodné nastavení komunikace priorit proto může pomoci tento stav změnit.

Doporučení Národního konventu o EU:

  1. Česká republika by měla usilovat o dosažení co nejširší politické podpory prioritám českého předsednictví s cílem zachovat kontinuitu příprav po volbách do Poslanecké sněmovny, které proběhnou na podzim 2021.  
  2. Česká republika by měla v rámci příprav na předsednictví navázat co nejintenzivnější kontakty s ostatními zeměmi tria a zároveň udržovat neformální kontakty s předchozími předsednictvími.
  3. Česká republika by do příprav předsednictví měla zapojit i zvolené poslance Evropského parlamentu a české občany působící v institucích EU.  
  4. Česká republika by se měla zaměřit na problematiku vnitřního trhu a zelené obnovy ekonomiky EU včetně transformace energetiky.  
  5. Česká republika by měla komunikovat priority předsednictví českým občanům za účelem zdůraznění přínosu členství v EU pro Českou republiku.

Celý dokument v pdf verzi naleznete zde nebo přes tlačítko PDF vpravo.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU #české předsednictví #Rada EU

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org