Národní konvent o EU: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

Již 3. listopadu se uskuteční kulatý stůl v rámci projektu Národní konvent o EU. Tentokrát budou tématem společné evropské finance a jejich budoucnost, ale také budoucnost kohezní politiky Evropské unie, jako je rozvoj zaostávajících regionů, či ekonomická konvergence.

Ředitel našeho institutu Vladimír Bartovic bude 3. listopadu moderovat kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU.  Tentokrát budou tématem společné evropské finance a jejich budoucnost, ale také budoucnost spolufinancování kohezní politiky Evropské unie, jako je rozvoj zaostávajících regionů, či ekonomická konvergence. Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a Lubor Lacina vypracovali podkladový dokument k této diskusi. 

Debata o budoucí podobě víceletého finančního rámce po roce 2020 v kontextu britského vystoupení z Evropské unie je více než potřebná, byť nikoli jednoduchá. Rozpočet EU nabyde po roce 2020 významné proměny, kterou Česká republika bude muset včasně reflektovat ve svých rozpočtových úvahách a politických prioritách jejího působení v EU, která bude mít rovněž dopad na mnohé domácí aktéry. Kulatý stůl na téma Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky v rámci Národního konventu o EU by měl umožnit zástupcům politických stran a hnutí, poslancům Evropského parlamentu, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, zástupcům státní správy, akademické obce, byznysu, nevládních organizací a sociálním partnerům výměnu názorů o zájmech a prioritách České republiky a pokusit se o formulování doporučení pro vládu, jak v této oblasti postupovat.

Hlavními otázkami diskuse tak budou:

  • Jaké změny lze v nastavení budoucího víceletého finančního rámce po roce 2020 očekávat?
  • O jaké priority by se měla Česká republika v rámci vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci zasadit?
  • Jakými nástroji a programy by měly být financovány politiky Unie v příštím víceletém finančním rámci?
  • Jaké by mělo být nastavení kohezní politiky na evropské úrovni, aby co nejlépe odpovídala potřebám ČR?

Komepletni podkladový dokument ve formátu PDF je dostupný vedle článku na pravé straně pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org