Národní konvent o EU: Předsednictví České republiky v Radě EU

Náš institut byl odborným garantem Národního konventu o EU na téma předsednictví České republiky v Radě EU, který proběhl 23. listopadu ve Strakově akademii.

Pro Národní konvent o EU vypracovali podkladový materiál Zuzana Kasáková, Vladimír Bartovic, Vít Havelka a Zuzana Stuchlíková.

Hlavními diskuzními otázkami kulatého stolu o českém předsednictví v Radě EU jsou: 

  • Jak se změnila role předsednictví a jeho realizace v důsledku post-Lisabonského vývoje?
  • Podle čeho by měla Česká republika vybírat priority předsednictví? Jakým tématům by měla Česká republika věnovat během svého předsednictví pozornost?
  • Jakou roli v zajištění předsednictví hraje státní správa?
  • Jak využít předsednictví k propagaci Evropské unie v České republice?

Kompletní podkladový dokument ve formátu PDF je dostupný vedle článku na pravé straně pod tlačítkem PDF. 

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU #české předsednictví v Radě EU #Rada EU #2022 #podkladový materiál

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org