Position | National Convention Round Table on the EU

How to improve the EU enlargement process? How to ensure that the democratising effect of the accession process is sustained beyond the eventual accession to the EU? And are EU institutional reforms a necessary condition for EU enlargement? Answers to these and other questions are offered by the EUROPEUM Institute for European Policy's contribution to the National Convention on the EU's roundtable on Balkans, Turkey or Ukraine: the future of enlargement policy in the context of institutional settings.

Zjistit více

Stanovisko | Kulatý stůl Národního konventu o EU

Jak zlepšit proces rozšiřování EU? Jak zajistit dlouhodobé působení demokratizačního efektu přístupového procesu i po případném vstupu do EU? A jsou institucionální reformy EU nezbytnou podmínkou pro rozšíření EU? Odpovědi na tyto a další otázky nabízí stanovisko Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM ke kulatému stolu Národního konventu o EU na téma Balkán, Turecko či Ukrajina: Budoucnost politiky rozšiřování v kontextu institucionálního nastavení.

Zjistit více

Newsletter 2023

Zde můžete najít všechny naše odeslané newslettery.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU | Doporučení: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová a vedoucí Bruselské kanceláře Žiga Faktor zpracovali doporučení vyplývající z kulatému stolu Národního konventu o EU. O jaká doporučení se jedná se dozvíte v článku.

Zjistit více

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová, výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a vedoucí Bruselské kanceláře Žiga Faktor zpracovali podkladový materiál ke kulatému stolu Národního konventu o EU. Téma kulatého stolu je "Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál". Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jaký potenciál Evropské politické společenství nabízí a jak může doplnit již existující platformy a procesy? V jakých oblastech spolupráce má platforma největší potenciál a na jaké by se měla zaměřovat? Jaký formát a způsob fungování platformy by byl nejpřínosnější pro naplnění jejího účelu?

Zjistit více

National Convention on the EU | Recommendation: response to the US Inflation Reduction Act

Our Associate Research Fellow Tereza Novotná and our Senior Research Fellow Kateřina Davidová wrote recommendations arising from the roundtable discussion of the National Convention on the EU held on 28 April 2023 on the topic "Reactions to the US Inflation Reduction Act".

Zjistit více

Národní konvent o EU | Doporučení: Reakce na americký zákon o snížení inflace

Naše výzkumná spolupracovnice Tereza Novotná a seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová zpracovaly doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU. Diskuze se konala 28. dubna 2023 a byla na téma "Reakce na americký zákon o snížení inflace".

Zjistit více

National Convention on the EU | Background paper: reaction to the US Inflation Reduction Act

Kateřina Davidová and Tereza Novotná prepared a background paper for the Round Table of the National Convention on the EU on Reactions to the US Inflation Reduction Act. Three main questions are put to the Roundtable: What impact can the IRA have on Transatlantic relations and free trade in general, and how should the EU try to actively shape these relations? How can the EU ensure the competitiveness and strengthen the productivity of its industry in the future and promote the development of EU produced green technologies? How will the changes affect the Czech Republic directly and how should the Czech Republic proceed within the EU to avoid being left behind in the "green race"? Which specific climate-neutral (net-zero) industrial sectors should the Czech Republic focus on?

Zjistit více

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Reakce na americký zákon o snížení inflace

Kateřina Davidová a Tereza Novotná vypracovaly podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU s názvem Reakce na americký zákon o snížení inflace. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jaké dopady může mít IRA na transatlantické vztahy a volný obchod obecně a jakým způsobem by se EU měla snažit tyto vztahy aktivně formovat? Jak může EU zajistit konkurenceschopnost a posílit produktivitu svého průmyslu do budoucna a podpořit rozvoj zelených technologií vyráběných v EU? Jak se změny dotknou přímo ČR a jak by měla ČR v rámci EU postupovat, aby nezůstala v “zeleném závodě” pozadu? Na které konkrétní klimaticky neutrální (net-zero) sektory průmyslu by se měla ČR zaměřit?

Zjistit více

National Convention on the EU | Recommendations: Energy market review

Our Senior Research Fellow Vít Havelka elaborated recommendations resulting from the roundtable discussion of the National Convention on the EU held on 31 March 2023 on the topic "Energy Market Review". Among the recommendations made for the Czech Republic are, for example, to define its energy concept well in the light of the regional context and European energy policy. Another recommendation is that the Czech Republic should continue to incentivise energy savings as a key part of its preparedness for next winter, in line with the extension of the Regulation on coordinated measures to reduce gas demand.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org