RECOMMENDATIONS: Conference on the Future of Europe from the perspective of the Czech Republic

We bring you a summary and recommendations resulting from the National Convention on EU Affairs on the topic of the Conference on the Future of Europe from the perspective of the Czech Republic, which took place on November 27 in an online environment and of which our institute is a professional guarantor.

Zjistit více PDF

DOPORUČENÍ: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky, který se uskutečnil 27. listopadu v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Zjistit více PDF

National Convention on EU Affairs: Conference on the Future of Europe from the perspective of the Czech Republic

Our institute is a professional guarantor of the National Convention on EU Affairs on the topic of the Conference on the Future of Europe from the perspective of the Czech Republic, which will take place on November 27 in an online environment.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o EU na téma Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky, který se uskuteční 27. listopadu v online prostředí.

Zjistit více PDF

RECOMMENDATIONS: Czech priorities during the presidency of the Council of the EU 2022

Summary and recommendations based on the discussion of National Convention on EU Affairs, which took place on 18 September 2020, regarding the priorities of the upcoming Czech presidency in the Council of the EU 2022, are now available. They were prepared by Zuzana Kasáková, Vladimír Bartovic and Vít Havelka from EUROPEUM Institute for European Policy.

Zjistit více PDF

DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 18. září 2020, týkající se priorit nadcházejícího předsednictví České republiky v Radě EU 2022, jsou nyní k dispozici. Vypracovali je Zuzana Kasáková, Vladimír Bartovic a Vít Havelka z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zjistit více PDF

National Convention on EU Affairs: Priorities of the Czech Presidency of the Council of the EU 2022

The National Convention on EU Affairs will take place on September 18 online. The topic of the round table debate will be priorities of the Czech presidency of the Council of the EU.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Priority předsednictví České republiky v Radě EU 2022

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o EU na téma priorit předsednictví České republiky v Radě EU 2022, který se uskuteční 18. září v online prostředí.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky, který se uskuteční 13. března 2020.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o EU na téma nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu, který se uskuteční 26. dubna 2019.

Zjistit více PDF