DOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky, který se uskutečnil 29. ledna v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 29. ledna 2021 vypracovali podkladový materiál Christian Kvorning Lassen, Vladimír Bartovic a Martin Vokálek. 

Hlavními tématy diskuze byly:

Jaké jsou rozdíly mezi Novým paktem a starým systémem?

  • Představuje Nový pakt významný krok v hledání řešení reformy azylového systému?
  • Jaké jsou povinnosti a příležitosti, které by Česko mělo zvážit v rámci Nového paktu?
  • Jaký bude dopad Nového paktu na vnější hranice EU a na Schengen?

Kompletní dokument pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU #Nový pakt o migraci a azylu

Martin Vokálek
Výkonný ředitel

Expertiza: Ekonomická problematika, Evropská bezpečnost a NATO, válečné zločiny a mezinárodní právní problematika.

Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele & vedoucí výzkumu

Expertiza: Migrace/evropská migrační krize, zahraniční politika EU, mezinárodní právo týkající se humanitárních intervencí, skandinávská politika, populismus

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org