Národní konvent o EU: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o EU na téma Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, který se uskuteční online v pátek 5. března.

Pro Národní konvent o EU vypracovali podkladový materiál Vít Havelka, Vladimír Bartovic a Zuzana Kasáková. 

Hlavními tématy diskuze jsou:

  • Měla by Evropská unie získat dodatečné pravomoci v oblasti ochrany veřejného zdraví?
  • Jak by se měla upravit přeshraniční/mezistátní spolupráce v oblasti ochrany zdraví?
  • Měla by EU budovat vlastní kapacity pro výrobu zdravotních pomůcek a do jaké míry by měla vlastnit strategické rezervy?

Kompletní podkladový dokument pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org