DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, který se uskutečnil 5. března v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 5. března 2021 vypracovali Vít Havelka, Vladimír Bartovic a Zuzana Kasáková. 

Konvent se zabýval problematikou výzev v oblasti zdravotnictví. Téma tak reagovalo na vývoj v politice zdraví v posledním roce, která byla silně ovlivněna pandemií COVID-19.

Doporučení Národního konventu o EU:

  1. Česká republika by měla být i nadále rezervovaná vůči možnému rozšiřování kompetencí EU v oblasti zdravotnictví nad rámec koordinační a podpůrné role. Jakýmkoliv návrhům v této oblasti by měla předcházet široká odborná debata na úrovni EU i všech členských států.
  2. Česká republika by měla podpořit navrhované rozšíření mandátu EMA a ECDC a zároveň prosazovat odpovídající navýšení personálu a zdrojů těchto agentur.
  3. Česká republika by měla zvážit změnu svého právního rámce pro poskytování přeshraniční zdravotní péče tak, aby byla schopna lépe reagovat na budoucí pandemie.
  4. Česká republika by měla nadále podporovat současné i budoucí společné nákupy zdravotnických prostředků, osobních ochranných prostředků a léčivých přípravků.
  5. České instituce by měly podpořit využívání zdravotního registru EU tak, aby byla zachována ochrana osobních údajů a zároveň registr usnadnil přeshraniční poskytování zdravotní péče.

Kompletní dokument naleznete pod tlačítkem PDF. 

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

 
 

 

 

#zdravotnictví #Národní konvent o EU

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org