RTVS: Bílá kniha o budoucnosti EU

Náš ředitel Vladimír Bartovic v rozhovoru pro rádio RTVS komentoval návrh tzv. vícerychlostní Evropy, který byl předložen v Junckerově Bíle knize o budoucnosti EU.

Náš ředitel Vladimír Bartovic v rozhovoru pro rádio RTVS komentoval návrh tzv. vícerychlostní Evropy, který byl předložen v Junckerově Bíle knize o budoucnosti EU.

Vícerychlostní Evropa je nejpravděpodobnějším scénářem Junckerovi Bílé knihy, i když nakonec bude pravděpodobně výsledným scénářem kombinace několika scénářů: scénář o vícerychlostní Evropě i scénář "dělat méně, ale intenzivněji a pořádněji" oba připadají v úvahu. Vícerychlostní Evropa je odpovědí na problémy s evropskou integrací už několik let. Dokonce už i provázela evropskou integraci od samotných počátků. Vícerychlostní Evropa tedy není něco, co jsme si vymysleli nebo si vymyslely ty čtyři země Evropské unie v současnosti, ale něco, co v podstatě existuje od začátku evropské integrace. Schengen a eurozóna jsou nejviditelnějšími příklady, ale existuje mechanismus i tzv. posilněné spolupráce, který právě umožňuje zemím, které si to přejí, postupovat v evropské integraci rychleji.

Zatím je mechanismus posilněné spolupráce uplatňován v oblasti evropského patentu nebo v oblasti harmonizace rozvodového práva. Uvažuje se i o jeho použití v případě zavedení daně z finančních transakcí. Zároveň se uvažuje o použití podobného mechanismu v oblasti společné zahraniční bezpečnostní politiky, kde existuje možnost zavést tzv. stálou strukturovanou spolupráci, jejíž význam je velmi podobný. 

Evropské právo je na vícerychlostní Evropu připravené; umožňuje ji už v současnosti. U zemí, které si přejí pokračovat v integraci rychleji, se o tom uvažuje zejména v oblasti harmonizace rodinného práva, již zmíněné bezpečnosti, sociální ochrany a daní.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v čase [26:27-29:59] zde.

#RTVS #vícerychlostní Evropa #Bílá kniha #evropská integrace #budoucnost EU #Jean-Claude Juncker

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org