Visegrad Insight Podcast: Varovné znamení pro českou vládnoucí koalici

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková je hostem podcastu Visegrad Insight, kde se rozebírají říjnové volby v České Republice a vysvětluje české zahraničně-politické priority v EU se zvláštním zřetelem na právní stát.

Odkaz na podcast v anglickém jazyce je dostupný na všech streamovacích platformách

 

#Česká Republika #Volby

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa

Související články