POLICY PAPER | Hledání účinnější zahraniční a bezpečnostní politiky EU: Může se střední Evropa chopit jejího rozmachu?

Lucia Rybnikárová ve svém policy paperu píše o efektivní zahraniční a bezpečnostní politice EU, strategické vizi EU vůči světu a o politické vůli a angažovanosti členských států.

"Předsedkyně "geopolitické" Evropské komise Ursula von der Leyenová v úvodním projevu v Evropském parlamentu zdůraznila, že Evropa by měla mít ve světě silnější a jednotnější hlas - a musí jednat rychle1 . K tomu je zapotřebí strategická vize EU vůči světu a v neposlední řadě politická vůle a odhodlání členských států. Jednou z hlavních překážek soudržnější zahraniční a bezpečnostní politiky EU je stávající rozdělení uvnitř Evropy, které je mimo jiné způsobeno politickými ideologiemi, národními programy, regionálními zvláštnostmi a rozdíly ve vnímání hrozeb. Pokud EU usiluje o to, aby hrála aktivní roli ve světovém dění, měly by být členské státy náchylnější ke kompromisům, aby lépe sladily své hlasy a kroky."

Celý článek najdete pod tlačítkem PDF.

Tento policy paper byl vypracován v rámci stipendijního programu Think Visegrad v Bruselu.  

#zahraniční politika #bezpečnost #Střední Evropa

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org