Hodnocení české unijní politiky 2019/2020

Vít Havelka představuje hodnocení české unijní politiky za poslední rok. Zaměřil se na vrcholné pozice v EU, politiky jednotného trhu, spravedlnost a vnitřní věci a zahraniční a obrannou politiku.

Shrnutí

  • Česká politika EU byla spíše pasivní a nedokázala významně ovlivnit evropský diskurz. Na druhou stranu čeští vyjednavači mohou být velmi úspěšní, pokud si vyberou jednu otázku, zaměří na ni svou pozornost a vyhnou se ideologickým diskuzím.
  • Jednání o rozpočtu EU lze považovat za úspěch pro Českou republiku. Českým vyjednavačům se podařilo procházet mezi konkurenčními stranami a získat hmatatelné ústupky.
  • Jednání o nejvyšších pozicích v EU byla neúspěšná. Česká republika se přidala k partnerům V4 a nestanovila jasné cíle svého vyjednávacího týmu.
  • Česká republika prakticky odstoupila od spolupráce PESCO. Od změny vlády v roce 2017 není aktivní a pokračuje v tom.
  • Česká republika se zapojila do mnoha nových iniciativ, nepodařilo se jí však ovlivnit celkovou debatu v Evropě.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF vpravo.

 
 

 

 

#Česko #politika EU #zahraniční politika

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org