Analýza | Podmínky úspěšného čerpání Fondu spravedlivé transformace na krajské úrovni

Cílem této výzkumné zprávy je na základě rozhovorů s úředníky a dalšími relevantními aktéry na národní i krajské úrovni identifikovat, jaké podmínky kraje potřebují, aby dokázaly rychle a účelně čerpat Fond spravedlivé transformace. Pro porovnání si výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Klára Votavová vybrala dva ze tří českých krajů, které tento fond čerpají: Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Moravskoslezský kraj je na čerpání fondu lépe připraven, a to minimálně ze dvou důvodů. Prvním jsou výrazně vyšší lidské i institucionální kapacity, kterými tento kraj s 1,2 milionem obyvatel oplývá. Do přípravy i realizace čerpání fondu zde mohl být zapojen široký systém regionálního rozvoje, včetně místních univerzit, výkonných agentur, soukromých firem či jednotlivců. Oproti tomu Karlovarský kraj s 250 tisíci obyvatel takový systém postrádá.  Druhou významnou podmínkou je lidská a institucionální kontinuita: Respondenti se shodli, že Moravskoslezský kraj je na čerpání fondu lépe připraven, protože si dokázal nastavit a následně naplňovat dlouhodobou strategii regionálního rozvoje, a to navzdory změnám v politickém vedení. Zpráva konstatuje, že Fond spravedlivé transformace sám těžko dokáže krajům tyto nerovné startovací podmínky kompenzovat. Vláda by měla krajům v přípravě projektů z FST asistovat a do budoucna jim poskytnout dostatečné finanční prostředky pro budování krajské veřejné správy schopné peníze z tohoto i dalších nástrojů absorbovat.

Celou analýzu najdete pod tlačítkem PDF.

 

#Fond spravedlivé transformace #Analýza #Moravskoslezský kraj #Karlovarský kraj

Klára Votavová
Výzkumná spolupracovnice

Expertíza: Sociální politika EU, Digitální politika EU, Spravedlivá transformace, střední a východní Evropa/EUInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org