Policy Paper: Fond spravedlivé transformace: šance pro české uhelné regiony?

Zuzana Vondrová napsala doprovodný policy paper k 13. debatě Prague Climate Talks, která proběhne 16. června online na Facebooku Institutu EUROPEUM. Tématem článku i akce je Fond spravedlivé transformace.

  • V návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu zveřejnila Evropská komise v lednu tohoto roku návrh, kterým se ustanovuje Fond pro spravedlivou transformaci.
  • Fond by se měl stát součástí regionální – neboli kohezní – politiky, jež si klade za cíl vyrovnávat hospodářské a sociální rozdíly napříč státy EU.
  • Členským státům by mělo být přiděleno 40 miliard EUR, České republice přitom připadne 3 413 milionů EUR.

Fond pro spravedlivou transformaci, který měl dle původního plánu alokovat členským státům 7,5 miliard EUR, byl na základě balíčku z konce května 2020 na podporu oživení ekonomiky po pandemii COVID-19 posílen. Evropská komise se rozhodla částku fondu navýšit o 2,8 miliard EUR , které dostanou členské státy navíc nad rámec návrhu Komise pro dlouhodobý rozpočet EU pro období 2021-2027. Další dodatečné zdroje ve výši 32,8 miliard EUR budou pokrývat období let 2021 až 2024 a budou představovat vnější účelově vázané příjmy pocházející z evropského nástroje na podporu oživení ekonomiky po pandemii COVID-19, tzv. Next Generation EU.

Celý policy paper si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF vpravo.

Více informací o debatě naleznete zde.

 
 

 

 

#Prague Climate Talks #Fond spravedlivé transformace #Zelená dohodaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org