Národní konvent o EU: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

Náš institut byl odborným garantem Národního konventu o EU na téma víceletého finančního rámce po roce 2020, který proběhl 21. září v Lichtenštejnském paláci.

Pro Národní konvent o EU vypracovala podkladový materiál náše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková spolu s profesorem Masarykovy univerzity Luborem Lacinou.

Hlavními diskuzními otázkami kulatého stolu o podobě víceletého finančního rámce po roce 2020 jsou: 

  • Jaké priority by měla ČR při vyjednávání o víceletém finančním rámci po roce 2020 prosazovat? Podle čeho by měla priority vybírat?
  • Měla by Česká republika podporovat nové vlastní zdroje rozpočtu EU? Případně jaké? 
  • Jaké klíčové překážky brání České republice plně a efektivně využívat nové finanční nástroje a dostatečně čerpat prostředky v rámci unijních programů? Jaké kroky je třeba podniknout, aby se tato situace zlepšila? 

Kompletní podkladový dokument ve formátu PDF je dostupný vedle článku na pravé straně pod tlačítkem PDF. 

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU #MFF #Víceletý finanční rámec #2020

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EUInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org