EURACTIV: V Bruselu se finalizuje nová podoba evropské energetiky: jaká bude?

Naše Kateřina Davidová v článku pro EurActiv zkoumá novou podobu evropské energetiky.

  • Poslední dva roky se v Bruselu intenzivně debatuje o budoucí podobě evropské energetické legislativy. Tento proces začal v roce 2016, kdy Evropská komise představila takzvaný zimní balíček – komplexní soubor legislativních i nelegislativních návrhů na nastavení evropské energetické a klimatické politiky po roce 2020.
  • Podle tohoto návrhu má EU do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % (oproti roku 1990), k témuž roku má dosáhnout 27% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie a zvýšit energetickou účinnost z 20 % v roce 2020 na 30 % na konci příští dekády.

Biopaliva z potravinářských a krmných plodin k ochraně klimatu nepřispívají.

Nevládky volají po znovuzavedení závazných klimaticko-energetických cílů nejen na celoevropské, ale i na národní úrovni.

Celý článek je dostupný na stránkách EurActivu.

#biopalivo #energetika #evropská energetika #ochrana klimatu

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org