Prague Climate Talks 2018

S radostí představujeme pokračování projektu Prague Climate Talks, který vytváří platformu pro expertní diskuze na témata spojená se změnami klimatu. V rámci tohoto projektu se i letos uskuteční několik debat s odborníky a profesionály z relevantních oborů.

Prague Climate Talks je nový projekt zaměřený na vybudování platformy vhodné pro expertní diskuze o klimatických změnách. Během série debat se spolu setkají odbornící a profesionálové z relevantních oborů se zástupci širší veřejnosti. Diskuze budou probíhat v angličtině a budou tlumočeny do češtiny.

Nadcházející debaty budou zaměřeny na témata:

Budoucnost uhlí ve střední Evropě (19. dubna 2018)

Emise z těžby a spalování uhlí patří mezi největší příčiny změn klimatu. Navíc negativní vliv na lidské zdraví je více než zřejmý - uhlí zapříčiní smrt 19 000 Evropanů ročně. Jaké jsou plány na budoucí užití uhlí ve středoevropských zemích (zejména v České republice, v Polsku a na Slovensku)? Jak může politika ovlivnit budoucnost fosilních zdrojů? A jaké kroky musí být učiněny, abychom mohli hladce přejít do éry bez uhlí?

Potenciál obnovitelných zdrojů v České republice (5. června 2018)

Ne vždy svítí slunce a fouká vítr. I přes to se počet zemí, které pokrývají stále větší část svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů rok od roku zvyšuje. V České republice se však jejich růst zastavil. Co brání většímu rozvoji OZE u nás? Jaký je český potenciál pro fotovoltaické, větrné, vodní a další obnovitelné zdroje? Dokáže Česká republika současným tempem splnit své mezinárodní klimatické závazky? A kde můžeme hledat inspiraci ke zlepšení?

Udržitelná spotřeba – cesta vpřed? (27. září 2018)

Můžeme my, jakožto spotřebitelé, změnit svět tím, že se při našich rozhodnutích budeme chovat více udržitelně? Kolik emisí skleníkových plynů bychom ušetřili, kdybychom se všichni stali vegany? A kdybychom všichni jezdili elektromobily? Můžou korporátní snahy o udržitelnost opravdu dosáhnout konkrétních výsledků, nebo se jedná jen o tzv. „green washing“? Jsou principy snižování spotřeby, cirkulace a recyklace dostatečně efektivní, nebo je potřeba, aby vlády převzaly větší iniciativu a nastartovaly pohyb vpřed?

Evropská unie se snaží být lídrem ve snižování emisí skleníkových plynů. Je plán Evropské komise být uhlíkově neutrální do roku 2050 příliš ambiciózní? Jak by svým dílem měla přispět Česká republika a co se probíralo na klimatické konfereneci COP24 v polských Katowicích?  

Rádi byste zůstali v obraze co se týče Prague Climate Talks? Odebírejte náš newsletter a nezmeškejte žádnou novinku.

Projekt spolupořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Glopolis ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Prague a pod záštitou Informačního centra OSN..

#Prague Climate Talks #klimatické změny #debata #globální oteplování #energie

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org