RevivEU | Změnila válka na Ukrajině přístup Čechů k migraci?

Zveme vás na debatu, která se zaměří na diskuzi o změnách v přístupu Čechů k uprchlíkům v důsledku ruské války na Ukrajině. Událost se uskuteční 24. dubna 2024 od 18:00 v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v místnosti U41 (4. patro).

Naši hosté s Vámi proberou poslední vývoj v oblasti migrace a azylu na úrovni EU a zhodnotí, zda se česká a evropská společnost posunula ve svých názorech na migraci a azyl od roku 2015/16.

Zaměříme se také na to, jaký je rozdíl v tom, jak politici o migraci mluví a jak vypadá reálná politika, kterou prosazují v EU. Na závěr probereme, jaký bude mít téma migrace vliv na nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Hosté:

  • Anna Lukešová, výzkumná pracovnice, IMS FSV UK
  • prof. Vít Hloušek, proděkan FSS MUNI

Moderátor: Michael Rozsypal 

#Migrace #Uprchlíci #Brno

Ondřej Pešek
Manažer kanceláře a projektů
Kristína Chlebáková
Projektová manažerka, Manažerka Prague European Summit


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org