Euractiv | Fond pro uhelné regiony je dobré PR pro Komisi, může se však prodražit

Zřízení nového evropského fondu na podporu uhelných regionů může být vnímáno jako pozitivní politický krok směrem k dotčeným oblastem. Nicméně správa tohoto fondu přináší výzvy, a to nejen z hlediska financí, ale i personálního a časového zatížení, což může ohrozit jeho efektivní využití. Tento závěr vyplývá z konzultací se zástupci státní správy a příslušnými krajiny a z jejich následné analýzy, kterou vypracovala Klára Votavová, výzkumná pracovnice EUROPEUM.

Národní plán obnovy, Modernizační fond, Sociálně-klimatický fond, Fond spravedlivé transformace. To je jen neúplný výčet fondů EU, které od roku 2021 vznikly nebo mají vzniknout. Kromě tradičního záměru snižovat ekonomické nerovnosti mezi státy a regiony mají podpořit zranitelné domácnosti v energetické krizi, pomoci nastartovat unijní ekonomiku po covidové pandemii a přeorientovat ji směrem k udržitelným a digitálním aktivitám tak, aby přitom žádný region ani občan nezůstal pozadu.

Celý článek najdete zde.

#Energetika #EvropskéFondy #SpravedliváTransformace

Klára Votavová
Výzkumná spolupracovnice

Expertíza: Sociální politika EU, Digitální politika EU, Spravedlivá transformace, střední a východní Evropa/EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org