POLICY BRIEF: Inovace vysokoškolského vzdělávání – EIT vyhlašuje výzvu o 27 milionů EUR

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková napsala již třetí článek nové publikační série EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. Ve svém policy briefu se Katarína zaměřuje na problematiku vzdělávání, které, stejně jako mnohá jiná odvětví, prošlo během pandemie zásadní změnou. Představuje také program Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání.

Rok 2020 a jeho řada náhlých a bezprecedentních změn nešetřila ani oblast vysokoškolského vzdělávání . Se začátkem globální pandemie na jaře roku 2020 byly univerzity a výzkumné instituce nuceny přejít na distanční formu práce, výzkumu a výuky. Po překonání počáteční fáze šoku a transformace většina vysokých škol nyní provozuje již svůj třetí semestr částečně nebo úplně online.
Minulý rok tak přinesl zásadní změny ve způsobu, jakým univerzity fungují, a posílil debatu o samotných cílech a účelu vysokoškolského vzdělávání. Oživily se debaty o jeho efektivitě, což prohloubilo stávající argumentační propast mezi zastánci měření kvantitativních výstupů (jako je zaměstnatelnost nebo HDP) na jedné straně a kvalitativním přístupem společenských věd zaměřeným na nehmotné dovednosti, jako je kritické myšlení, na straně druhé.

Program s názvem Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání spadá pod strategii EIT 2021 - 2027 a jeho celkovým cílem je podpora inovací a podnikání v evropských institucích vysokoškolského vzdělávání. V souladu s obecnými prioritami financování rámce EU pro horizont staví na propojení vysokých škol a výzkumných organizací v celé EU za účelem budování kapacit v tomto odvětví, což je klíčem pro budoucí rozvoj a prosperitu Evropy.

Celý článek si můžete přečíst v angličtině v PDF.

#Horizon Europe #vysokoškolské vzdělávání

Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice

Odbornost: klimatická politika, udržitelnost, městské vládnutí a politika resilience měst, bezpečnostní politika, mezinárodní vysokoškolské vzdělávání

Série článků výzkumné spolupracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Kataríny Svitkové se zaměřením na „Inovativní Evropu“ – třetí dimenzi (neboli 3. pilíř) Horizon Europe. Horizon Europe je klíčový program financování výzkumu a inovací EU.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org