Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice
ksvitkova@europeum.org
+420 775 385 908

Katarína Svitková, Ph.D. je výzkumná spolupracovnice Institutu EUROPEUM. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblasti změny klimatu, udržitelnost, vzdělávání, inovace a rozvojovou politiku. Svůj bakalářský titul získala v oboru Mezinárodní teritoriální studia a posléze magisterský titul v oboru Bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově (UK) v Praze. Doktorát absolvovala z oboru Mezinárodní vztahy na Katedře bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd UK se zaměřením na městské vládnutí a politiku resilience měst. Část svého studia absolvovala na University of Miami (FL) a University of Granada (Španělsko).

Katarína působila ve vysokoškolském vzdělávání jako asistentka výuky a později lektorka na UK. Prováděla výzkum v oblasti bezpečnostních studií a analýzy politik na UK, vedla a účastnila se několika mezinárodních výzkumných projektů. Její disertační výzkum vyústil v monografii přijaté k publikaci u Routledge / Taylor a Francis (2021). Dříve působila jako koordinátorka projektů na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Kromě výzkumu a výuky pracuje v oblasti mezinárodního vysokoškolského vzdělávání.