2021–2027 Horizon Europe
Série publikací
horizon@europeum.org

Série článků výzkumné spolupracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Kataríny Svitkové se zaměřením na „Inovativní Evropu“ – třetí dimenzi (neboli 3. pilíř) programu Horizont Evropa. Horizont Evropa je klíčový program financování výzkumu a inovací EU.

O sérii:

Tato anglickojazyčná série publikací Institutu EUROPEUM se věnuje transformační dynamice Evropy, jíž je dosaženo na začátku finančního cyklu Horizont Evropa 2021-2027. Tento program dává Evropě jedinečnou příležitost k řešení budoucí společenských a environmentálních výzev.

Horizont Evropa počítá nejen s největším strukturálním rozpočtem na zelené a digitální inovace ve své historii, ale také poskytuje cílený rozvoj znevýhodněných regionů a upadajících průmyslových odvětví. Zelená transformace je jedním z finančních megatrendů, Evropa se tak připojuje ke klubu svých předních globálních stakeholderů. Rozpočet na výzkum a inovace umožňuje členským zemím EU transformovat jejich ekonomiky v rozsahu, který by jednotliví členové těžko prosadili.

Horizont 2027 se proto má stát významným mezníkem v evropském projektu.

Tato série článků představuje některé klíčové komponenty a programy inovačního pilíře Horizontu. Za tímto účelem pojednává o trendech, cílech a konkrétních výzvách programu, přičemž se zaměřuje především na oblasti spolupráce soukromého a veřejného sektoru, budování kapacit a vysokoškolské vzdělávání.

Články:

EU Horizon 2021-2027 – Innovation momentum for Europe (29. dubna 2021)

První článek shrnuje cíle programu Horizont 2021–2027 a uvádí novou sérii Institutu EUROPEUM zaměřenou na pilíř „Inovace“ systému financování EU pro následující roky.

Innovating through knowledge: European Institute of Innovation and Technology 2027 – and why it matters (6. května 2021)

Druhý článek pojednává o Evropském inovačním a technologickém institutu a představuje jeho agendu pro podporu aplikovaného výzkumu a podnikání do roku 2027 prostřednictvím stávajících a nových znalostních a inovačních komunit.

Innovating Higher Education – EIT launches a EUR 27 million call (13. května 2021)

Další článek se zaměřuje se na aktuálně otevřenou výzvu k inovaci a budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání s cílem spojit univerzity, nevládní organizace a začínající podniky.

Innovating Culture and Creative Industries: EIT opening doors to a new consortium (20. května 2021)

V návaznosti na zavedení Knowledge and Innovation Communities v rámci EIT tento článek pojednává o plánovaném novém znalostním a inovačním společenství zaměřeném na kulturní a tvůrčí odvětví v Evropě.

A 10-billion deal: The European Innovation Council to finance and accelerate breakthrough technologies across Europe (27. května 2021)

V závěrečné části série Horizon Europe se naše spolupracovnice Katarína Svitková zaměřuje na Evropskou radu pro inovace (EIC), která byla oficiálně ustavena v březnu 2021.

 

 

 

 

Události


Žádné články nenalezeny.

Projekty


Žádné články nenalezeny.

V médiích


Žádné články nenalezeny.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org