REPORT: Prague Climate Talks: Fond spravedlivé transformace: šance pro české uhelné regiony?

Dne 16. června 2020 se uskutečnila druhá letošní online debata z cyklu Climate Talks. Tématem debaty byl Fond spravedlivé transformace.

  • Druhá letošní debata z cyklu Prague Climate Talks proběhla online v úterý 16. června od 16:00. Tento projekt je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s pražskou pobočkou Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN v Praze. Tato debata proběhla ve spolupráci s Eurocentrem Ústí nad Labem a Eurocentrem Karlovy Vary.
  • O Fondu spravedlivé transformace diskutovali poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer, Karel Tichý z Ministerstva pro místní rozvoj a Josef Schwarz z Evropské komise. Debatu moderovala Kateřina Davidová z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.
  • Záznam debaty je dostupný na facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Josef Schwarz začal představením Mechanismu spravedlivé transformace, jehož je Fond spravedlivé transformace součástí. Vysvětlil také, že kvůli ekonomické krizi způsobené pandemií COVID-19 byl fond navýšen na čtyřnásobek původně plánované částky. Česká republika by tak z fondu měla získat přibližně 90 miliard korun nad rámec běžného rozpočtu EU. Podle něj je potřeba, aby se česká státní správa lépe podchytila projektovou přípravu na čerpání z tohoto fondu a také, aby byl dán prostor novým inovativním nápadům a jejich přenesení do praxe. Rizika zneužití prostředků z tohoto fondu se díky robustním kontrolním mechanismům nebojí.

 Report z akce najdete pod tlačítkem PDF vpravo.

#Fond spravedlivé transformace #klimatická změna #report

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org