REPORT: Revize Víceletého finančního rámce EU: Reflexe evropské krize

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se v Plzni uskutečnila debata na téma Revize Víceletého finančního rámce EU: Reflexe evropské krize, ze které je nyní dostupný report.

Diskuze se zúčastnili ekonom Petr Zahradník (Evropský hospodářský a sociální výbor) a Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Moderovala Andrea Kyselá z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Oba řečníci na začátku zdůraznili důležitost střednědobé revize VFR, ale poukázali na nutnost revidovat dnes již zastaralou podobu rozpočtu EU, který by měl lépe odrážet současné požadavky na flexibilitu, jak ze strany členských států, tak institucí Unie.  Zásadním bodem diskuze pak byla otázka evropských investic se zapojením soukromých aktérů. Finanční nástroje EU a především Evropská investiční banka mají poskytovat krytí pro větší investice přesahující národní rámec za účelem ekonomického růstu celého společenství. Konec debaty byl věnován dopadu odchodu Velké Británie z EU na vzájemné ekonomické vztahy, ke kterému Petr Zahradník dodal, že: 

v případě Spojeného Království exituje možnost tzv. „hard Brexitu“ – tj. kdy se Spojené Království vydá Švýcarskou cestou a možná dokonce opustí celní unii. Takový odchod však nebude mít jen důsledky pro Velkou Británii, ale především pro členské státy, které se budou muset s odchodem vypořádat. 

Debatu jsme spolupořádali společně s Eurocentrem Plzeň.

#víceletý finanční rámec #ekonomická krize #reflexe #report

Andrea Kyselá
Projektová koordinátorka EuropaSecura

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org