Pozvánka: Café Evropa online: Spolupráce EU – Afrika: jak se vyvíjí pozice Evropy na africkém kontinentě?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa online, tentokrát na téma vztahů mezi EU a Afrikou. Debatu organizuje Evropská komise v ČR a Institut EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká Republika a Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční ve čtvrtek 20. května od 17:30 na Facebooku Café Evropy.

Zjistit více

TA3: The EU is calling for easier travel. Can the member states agree?

The director of the EUROPEUM Institute, Vladimír Bartovic, commented today on the covid passports, which should be operational from 1 July. The problems faced by the introduction of the Digital Green Certificate and what exactly would the pass mean for citizens have been addressed in the interview.

Zjistit více

TA3: EU volá po jednodušším cestování. Dokáží se členské státy shodnout?

Ředitel institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic se dnes vyjádřil ke covid pasům, které by měly fungovat od 1. července. Řešily se problémy, se kterými se zavedení pasů potýká a co přesně pas bude znamenat pro občany.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online – Europe today and tomorrow

We would like to invite you to another debate from the Café Evropa series organised for Europe Day. The main topic will be the future of the European Union as a project of European unification. The debate is organised by the Representation of the European Commission in the Czech Republic, European Parliament office and the Institute for European Policy EUROPEUM in cooperation with Eurocentrum Prague. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place on Monday 10 May at 5.30 pm on the Facebook Café Evropa and will be held in Czech language only.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online – Evropa dnes a zítra

Rádi bychom vás ke Dni Evropy pozvali na další debatu ze série Café Evropa. Hlavním tématem bude budoucnost Evropské unie jakožto projektu sjednocení Evropy. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční v pondělí 10. května v 17:30 hodin na Facebooku Café Evropy.

Zjistit více

EngagEU - Zapojse.eu

The EngagEU (Zapojse.eu) project aims to promote citizens' involvement in the issues of green transformation and post-pandemic recovery of Europe by creating a space for their active participation in an open discussion on key issues for the European Union and the Czech Republic. Through an interactive web-based environment, it offers the general public the opportunity to gain an understanding of the European Parliament, its work and current activities that have an impact on the daily lives of citizens. The project is implemented by EUROPEUM Institute for European Policy and with the support of the European Parliament.

Zjistit více

EngagEU - Zapojse.eu

Projekt EngagEU (Zapojse.eu) si klade za cíl podpořit zapojení občanů do otázek zelené transformace a postpandemické obnovy Evropy tím, že vytváří prostor pro jejich aktivní participaci v otevřené diskuzi o klíčových otázkách pro Evropskou unii a Českou republiku. Skrze interaktivní webové prostředí nabízí široké veřejnosti možnost získání povědomí o Evropském parlamentu, jeho činnosti a aktuálních aktivitách, které mají dopad na každodenní život občanů. Projekt je realizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a s podporou Evropského parlamentu.

Zjistit více

PRAVDA: Heger has a proposal for the European Union on how to distribute vaccines

Our director Vladimír Bartovic commented for the Slovak daily Pravda on Slovakia's approach to the realization of the EU Recovery Plan.

Zjistit více

PRAVDA: Heger má pro Unii návrh na způsob distribuce vakcín

Náš ředitel Vladimír Bartovic se vyjádřil pro slovenský deník Pravda k postupu Slovenska při realizaci Plánu obnovy EU.

Zjistit více

POLICY BRIEF: EU Horizon 2021-2027 – innovation momentum for Europe

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková wrote the first article for the new EUROPEUM publications series: 2021–2027 Horizon Europe. In a policy brief Katarína summarises the objectives of Horizon 2021-2027 and introduces the "Innovation” pillar of the European Union funding scheme for the following years.

Zjistit více PDF