ČT24 | The European Parliament faced one of the toughest periods. How did it cope with the challenges?

The concluding European Parliament experienced one of the toughest periods. It had to address challenges such as the COVID crisis, the war in Ukraine, the energy crisis, and the migration pact. How did the parliament deal with these complex issues? Viktor Daněk, Deputy Director of the EUROPEUM Institute, assessed the effectiveness of MEPs on a daily broadcast of ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Evropský parlament čelil jedné z nejtěžších období. Jak se vyrovnal s výzvami?

Končící Evropský parlament si zažil jedno z nejtěžších období. Řešit musel například covidovou krizi, válku na Ukrajině, energetickou krizi a migrační pakt. Jak si s těmito složitými problémy parlament poradil? Ve vysílání ČT24 akceschopnost europoslanců hodnotil Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zjistit více

RTVS | The Last Parliamentary Term in the European Parliament

What was the last parliamentary term like in the European Parliament? How did it manage two crises – the war in Ukraine and COVID-19? And how can the aid to Ukraine be assessed? Žiga Faktor, Deputy Director and Head of the Brussels Office of EUROPEUM Institute, answers these and other questions in an interview for Slovak television RTVS.

Zjistit více

RTVS | Poslední volební období v Evropském parlamentu

Jaké bylo poslední volební období v Evropském parlamentu? Jak zvládl dvě krize – válku na Ukrajině a COVID-19? A jak zhodnotit pomoc Ukrajině? Na tyto a další otázky v rozhovoru pro slovenskou televizi RTVS odpovídá Žiga Faktor, zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČT24 | Euroskeptic parties strengthen a month before the European Parliament elections

The European elections are about a month away. Czechs will vote for 21 of the 720 MEPs. This will be the first election since Brexit, the Covid-19 pandemic or the start of the Russian invasion of Ukraine. Turnout is expected to be higher than in the last elections five years ago, with right-wing and Eurosceptic parties strengthening. Žiga Faktor, deputy director and head of EUROPEUM Institute's Brussels office, described the possible reasons for daily broadcast of Czech TV.

Zjistit více

RevivEU | Should we fear for the economic future of Europe?

We invite you to a public podcast recording focusing on the discussion of the impacts of the COVID-19 pandemic on European industrial policy and its potential consequences for the Czech economy and society. We will discuss the new technological dynamics resulting from the pandemic and explore ways in which the European Union can respond to technological competition with the USA and China.

Zjistit více

RevivEU | Máme se bát o ekonomickou budoucnost Evropy?

Zveme vás na veřejné natáčení podcastu, které se bude věnovat diskuzi o dopadech pandemie COVID-19 na evropskou průmyslovou politiku a její možné důsledky pro českou ekonomiku a společnost. Zaměříme se na novou technologickou dynamiku, která vznikla v důsledku pandemie, a na způsoby, jak Evropská unie může reagovat na technologickou konkurenci s USA a Čínou.

Zjistit více

TN.cz | Ursula von der Leyen and Pfizergate

European Commission President Ursula von der Leyen faces charges related to the purchase of Covid-19 vaccines from Pfizer. The first information came from the The New York Times, which has subpoenaed European Commission documents relating to the negotiations for the purchase of the vaccines. Žiga Faktor, deputy director and head of the EUROPEUM Institute's Brussels office, commented on the case for TN.cz.

Zjistit více

TN.cz | Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí kauze v souvislosti s nákupem vakcín

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí obviněním souvisejícím s nákupem vakcín proti Covidu-19 od firmy Pfizer. První informace přišly od deníku The New York Times, který se domáhal dokumentů Evropské komise týkajících se vyjednávání nákupu vakcín. Kauzu pro TN.cz komentoval zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM Žiga Faktor.

Zjistit více

INVITATION | Migration and Climate in the Czech Republic after the War

We cordially invite you to the presentation of the results of the public opinion and discussion entitled "Migration and climate in the Czech Republic after the war". The debate and presentation will take place in the premises of PKC (Prague Creative Centre) on Thursday, 13 April, at 14:00.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org