RevivEU

RevivEU project, carried out by four leading institutions in the V4 countries, looks at the needs, concerns and fears of the V4 citizens in four various EU-related topics. It does so through both quantitative and qualitative research of citizens´ attitudes towards climate change, migration, covid-19 and the rule of law. It also analyses the governmental policies in these four main areas and how the communication of these policies is framed in the public discourse.

Show more

RevivEU

Projekt RevivEU, který realizují čtyři přední instituce v zemích V4, se zabývá potřebami, obavami a strachem občanů V4 ve čtyřech různých oblastech týkajících se EU. Činí tak prostřednictvím kvantitativního i kvalitativního výzkumu postojů občanů ke změně klimatu, migraci, covid-19 a právnímu státu. Analyzuje také vládní politiky v těchto čtyřech hlavních oblastech a způsob, jakým je komunikace těchto politik formulována ve veřejném diskurzu.

Show more

EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

We would like to invite you to the debate called "EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region" in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Tuesday, May 30 at 13:00.

Show more

POZVÁNKA | Hospodský kvíz a beseda - Evropa ve víru dění

Srdečně Vás zveme na Hospodský kvíz o Evropě a následnou besedu s experty*kami a europoslanci*kyněmi, která nese název "Evropa ve víru dění". Místo konání: Garden Food Concept, Kounicova 39, Brno 15. května od 17:00. Účast na kvízu s besedou je zdarma.

Show more

Policy Paper | SUMP IT UP: Prague Moving towards Sustainable Urban Mobility

Katarína Svitková, our research associate, wrote a policy paper on sustainable mobility in Prague. According to Katarína, cities play an important role in reducing the carbon footprint. Therefore, one of the key areas to focus on is urban transport.

Show more PDF

Policy Paper | Trust in the EU in times of crisis: Public perceptions in the Czech Republic in the aftermath of the Covid-19 pandemic

How has the Covid-19 pandemic affected the Czechs' relationship with the European Union? This topic is addressed in a policy paper by visiting fellow Mare Ushkovska.

Show more

Policy Paper | Trust in the EU in times of crisis: Public perceptions in the Czech Republic in the aftermath of the Covid-19 pandemic

Jaké ovlivnila pandemie Covid-19 vztah Čechů k Evropské unii? Tímto tématem se zabývá ve svém policy paperu hostující odborná pracovnice Mare Ushkovska.

Show more

Policy Paper | Czech Public Opinion: European Energy Crisis

Vít Havelka wrote a policy paper in which he discusses the energy crisis that hit the EU right after the COVID-19 pandemic.On 24 February, Russia launched a large-scale invasion of Ukraine and subsequently triggered a series of events that resulted in an energy crisis in the EU.

Show more PDF

Policy Paper | Czech Public Opinion: European Energy Crisis

Vít Havelka napsal policy paper, ve kterém se zabývá energetickou krizí, která zasáhla EU hned po pandemii COVID-19. Dne 24. února Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu a následně spustilo sérii událostí, které vyústily v energetickou krizi v EU.

Show more PDF

Café Evropa online: Potravinová bezpečnost a válka na Ukrajině – bude dostatek potravin pro rozvojový svět?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Potravinová bezpečnost a válka na Ukrajině – bude dostatek potravin pro rozvojový svět?". Debata se uskuteční 21. června v 17:00 online na našem Facebookovém profilu.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org