Krajské volby - nástroj vytváření identity kraje? Případ Královehradeckého kraje

Přijměte našim jménem pozvání na diskuzi pro studenty věnovanou volbám 2016 v Královehradeckém kraji.

Diskuze proběhne v úterý 27. září 2016 od 15:45 do 17:15 na půdě Filozofické fakulty UHK, Rokitanského 62, Hradec Králové, a bude se týkat způsobu formulace identifikace s krajem a regionem a chápání role kraje při správě regionu.

Pozvání přijali hosté:

  • PhDr. Milan Hrubeš, Ph.D odborný asistent Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
  • Mgr. Michal Vít, výzkumník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Kraj není pouze místo, kde se rozdělují finance, zřizují zdravotnická zařízení, střední školy, organizuje doprava nebo spravují silnice. Je to místo, které nám pomáhá se identifikovat s regionem, kde žijeme.

Jaká jsou hlavní témata krajských voleb? Jak si jednotliví kandidáti představují rozvoj regionu? Jakou roli hrají v utváření identity kraje politické strany a jaké nástroje k tomu používají? Má kraj vůbec o vlastní identitu usilovat a utvářet ji? 

Pozvánku můžete zobrazit pomocí tlačítka PDF na pravé straně tohoto článku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na europeum@europeum.org.

 

#diskuze #krajské volby #Královehradecký kraj #identita

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org