Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)
mvit@europeum.org

Michal Vít obdržel titul Ph.D. ze společného programu East and Central Europe in Transnational Perspective na Masarykově univerzitě (MU) a  Universität Leipzig. Dříve externě spolupracoval s Institutem pro evropskou politiku (IEP) v Berlíně a absolvoval studijní a výzkumné pobyty v Kostnici a ve Vídni. V současnosti je asistentem profesora na Metropolitní univerzitě v Praze.