POLICY PAPER: Budoucnost českých uhelných regionů

Zuzana Vondrová se ve svém nejnovějším policy paperu věnuje budoucnosti českých uhelných regionů.

  • Dne 26. 8. 2019 se konalo první jednání české Uhelné komise, jejímž hlavním cílem je podat vládě ČR podkladové materiály týkající se budoucího využití hnědého uhlí v České republice.
  • Dle obdobné německé „uhelné komise“ (Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost) by měla Spolková republika opustit od těžby a spalování uhlí do roku 2038, a bude-li to možné, tak již v roce 2035. Komise se dále usnesla na podpoře ve výši 40 miliard eur na příštích 20 let těm německým regionům, na které bude mít ústup od uhlí největší dopad.
  • Na základě klimaticko-energetických cílů Evropské unie musí Česká republika upravit své závazky ve snižování emisí mimo jiné i z uhelných zdrojů pro období 2020-2030 a tím dostát požadavkům z Pařížské dohody.

Přestože Česká republika mezi klimaticko- energeticky ambiciózní země s deklarovaným odklonem od uhlí nepatří, bude těžba a využívání uhlí klesat i u nás. Postupná redukce provozu uhelných elektráren je kromě evropské legislativy v souladu také se Státní energetickou koncepcí.

Nejnovější událostí v souvislosti sbudoucností uhelných regionů je nově působící česká Uhelná komise, která by měla fungovat jako vládní poradní orgán a navrhnout, jakým způsobem v budoucnu nakládat se svými uhelnými zdroji.

Při sestavování dlouhodobých plánů a strategií, které se týkají nakládání s uhlím a energetickým mixem, je zapotřebí dbát na soulad národních i regionálních dokumentů s klimatickými závazky, jako je například Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, nebo Pařížská dohoda. Systémové změny ve prospěch ochrany klimatu a zastavení využívání fosilních paliv však musí reflektovat specifické potřeby uhelných regionů.

Celý policy paper je ke stažení pomocí tlačítka PDF napravo od tohoto článku.

#Prague Climate Talks #hnědé uhlí #životní prostředí #uhelné regionyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org