POLICY PAPER: Přinese evropská Zelená dohoda strukturální změny?

Lucie Vinařská napsala policy paper ke 12. debatě ze série Prague Climate Talks s názvem "Přinese evropská Zelená dohoda strukturální změny?", která proběhne 12. května online na Facebooku Europea.

  • Evropská unie se nyní se svou snahou učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent stává globálním lídrem v boji proti změně klimatu. Jedná se o hlavní cíl Zelené dohody pro Evropu, nové strategie představené Evropskou komisí v prosinci 2019.
  • Zatímco se Evropská unie a zbytek světového společenství mobilizují, změna klimatu a postupná degradace životního prostředí dosahují bezprecedentních mezí a představují existenciální hrozbu pro celý svět. Změna klimatu je ze své povahy přeshraničním problémem, který vyžaduje koordinovanou akci.
  • Tento ambiciózní plán byl představen v době tzv. „zeleného boomu“, kdy otázky životního prostředí patřily mezi hlavní politické priority. Dokáže v současné době tato dohoda přinést strukturální změny?

Největší otazník však dosud představuje celosvětové vypuknutí pandemie koronaviru. Zatímco se zdá, že náhlé přeorientování z klimatické krize na zdravotní krizi zabralo všechny potřebné kapacity, některé vlády i soukromý sektor volají po tom, aby byla zelená opatření základním kamenem budoucího „komplexního plánu obnovy“.

Celý policy paper si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF vpravo.

Více informací o debatě naleznete zde.

#Prague Climate Talks # Zelená dohoda # klimatická změnaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org